Страници на библиотеката

Дигитална библиотека

В този сайт ще можете да ползвате свободно дигиталните копия на екземпляри от някои от най-ценните сбирки на нашата библиотека – Възрожденска старопечатна сбирка, Шуменска периодика, Краеведска сбирка, Архиви на видни личности, Издания на РБ “Стилиян Чилингиров”.

Шуменски край

Креведски сайт за популяризиране на съвременната култура, материално и нематериално културно наследство, природните забележителности, историята и бита на населените места в шуменска област.

Шуменски истории

Сайтът съдържа текстов и снимков и видео архив, представящ материалното и нематериалното културно наследство, историческите и природните забележителности на Шумен.