Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Среща разговор с проф. Добромир Добрев

23.09.2022
18:00
РБ Шумен

Среща разговор с проф. Добромир Добрев и представяне на книгата му „Николай Бердяев – революция и философия”