Илия Блъсков

ИЛИЯ РАШКОВ БЛЪСКОВ
(9 февруари 1839 – 13 август 1913 г.)

iliq_bl

Роден в Клисура. Син на Рашко Блъсков. Брат на Андрей, Владимир, Стефан, Христо и Димитър Блъскови. Образованито си получава при баща си в Девня, Варненско, в Русе при Параскева Бояджиева, в Шумен при Добри Войников и Атанас Гранитски. Известно време работи като чирак в манифактурен магазин, аптекарски ученик, в занаятчийски работилници и др. Учител в Айдемир, Силистренско (1857-1860) и инициатор за основаване на читалище в селото.    От 1860 г. в продължение на дълги години е учител и просветен деец в Шумен. Книжар и книгоиздател. С право е определян за един от най-известните шуменски възрожденски дейци. През 1862 г. той преподава в неделното училище, което се посещава предимно от калфи и чираци. През 1866 г. поема подготовката на напредналите деца от взаимното училище за постъпване в по-горна степен – четирикласното училище. Като голям книжовник той продължава делото на В. Друмев в оригиналната българска повест, като разширява нейната тема и затвърждава реализма в художественото изобразяване. Автор на „Изгубена Станка” (1866 г.), „Злочеста Кръстинка” (1870 г.), „Рада Клюкарката или хлевоуста жена”. Те са се четяли във всяка къща.    С името на Илия Блъсков е свързано и откриването на второто в Шумен читалище „Напредък”. За известно време е пътуващ книжар, което му позволява да се запознае с Матей Преображенски – Миткалото, с карловеца Пенчо Радов, с Христо Данов и Драган Минчов. Редактор на сп. „Градинка” (1874, 1875 г.), автор на статии, църковни слова, разкази, повести, издател на календари. Постоянен сътрудник на сп. „Духовни книжки” (1864 г.), в. „Турция” (1871 г.), сп. „Училище” (1872-1875 г.).    След Освобождението е училищен инспектор, преподавател в девическата гимназия и Учителския институт в града.    Библиотеката притежава богата сбирка с произведения от Илия Р. Блъсков и от биографични материали за него. Те се намират в сектор „Краезнание”, където се съхраняват материали за родния край и за видни шуменци.