Връзки към виртуални библиотеки

Europeana – уеб портал на Европейския съюз, който обединява дигитализирани изображения на обекти, отразяващи различни аспекти от културата в ЕС

The European Library – интернет услуга, която позволява достъп до ресурси на 49 европейски национални библиотеки и нарастващ брой изследователски библиотеки. Търсенето е безплатно и се предоставят метаданни, както и дигитални теми, от които повечето безплатно

Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” – дигитална библиотека – ръкописи, старопечатни книги, непубликувани документи от Българския исторически архив и от Ориенталския отдел, портрети и снимки, графични и картографски издания, български вестници и списания от периода 1844-1944 г.

ЦБ БАН – дигитални колекции – свободен достъп до литературни периодични издания от края на XIX и началото на XX век

Специализиран портал LiterNet – за литература, хуманитаристика и образование

Електронна библиотека по архивистика и документалистика – статии, студии и монографии, посветени на проблемите, свързани с възникването, развитието и утвърждаването на архивистиката и документалистиката като научно-практическо познание в системата на хуманитарните дисциплини

Търсене на електронни книги на български език – търси само сред списък от избрани сайтове, които съдържат електронни книги

Българският литературен модернизъм – достъп до дигиталните копия на литературни периодични издания на българския модернизъм

Литературен клуб – eлектронно издание за българска и преводна художествена литература, литературна критика, хуманитаристика

Българска виртуална библиотека „Словото” – произведения на бъл­гар­ската лите­ратура – класически и съвременни

Виртуална библиотека Za-teb.com – електронни книги, виртуални и онлайн библиотеки, енциклопедии, за децата, автори

Моята библиотека – наречена още „Читанка“, е българска електронна уеб библиотека за книги, издадени на български език

Буквите – сайт за нова българска литература

Цитати.БГ – архив с цитати, мисли, сентенции, мъдрости, афоризми, поговорки, пословици на български език

Project Gutenberg – онлайн библиотека с безплатни електронни книги

Библиотека Струмски – книги, брошури, вестници, списания, албуми, резолюции, позиви, меморандуми, декларации и статии писани от революционери, общественици и писатели родени в областта Македония и представени в свободна електронна форма

Google Търсене на книги – претърсва пълните текстове на книги и списания, които са били сканирани от Гугъл

ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – научни списания – достъп до дигиталните копия

Руниверс – безплатен достъп до първични източници в мрежата, до книги и текстове, които се намират в най-големите книгохранилища и държавни архиви, засега достъпни само за посетителите на десетте най-големи руски библиотеки

Государственная публичная историческая библиотека России -электронная библиотека – дигитални копия на документи и материали по руска и световна история, притежавани от ГПИБ

Literature – колекция от класически книги от известни и не толкова известни автори от цял ​​свят (на англ. ез.)

Poetry – колекция от стихотворения (на англ. ез.)

Scripts – колекция от филмови сценарии, сценарии и преписи (на англ. ез.)

Lyrics – колекция от текстове на песни, информация за албуми и представени видеоклипове (на англ. ез.)

Anemi, Digital Library of Modern Greek Studies – колекция от дигитализирани материали, свързани със съвременните гръцки изследвания и библиографска информация,

Codex Sinaiticus – проектът Codex Sinaiticus е международно сътрудничество за повторно обединяване на целия ръкопис в цифров вид и за първи път го прави достъпен за глобална аудитория.

Стареца Паисий Светогорец

Сайт за стари карти Old maps