Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Среща разговор с проф. д-р Явор Корновски

07.04.2023
17:30
РБ Шумен

„Рак на шийката на матката“

Проф. Явор Корновски е акушер-гинеколог и онколог. Началник е на единствената в Североизточна България Клиника по гинекология в болница „Света Анна” във Варна, собственик и управител на Медицински център „Проф. Корновски”, а от септември 2015-та е и ръководител на Катедра „Здравни грижи” в шуменския филиал на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”.

Научните му интереси и професионален опит са в областта на оперативната гинекология, онкогинекологията, хирургичните техники за оптимална циторедукция при рак на яйчника и са отразени в над 200 научни труда – публикации у нас и в чужбина, доклади в научни форуми и публикувани резюмета.

Член е на Управителния съвет на Българското дружество по акушерство и гинекология, на Държавната изпитната комисия за признаване на специалност ,,Акушерство и гинекология” и на Експертния съвет по специалност ,,Акушерство и гинекология” към Министерски съвет и Министерството на здравеопазването, като основната му експертиза е гинекологична и онкогинекологична патология, хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на женските гениталии. Участва в над двадесет научни журита за придобиване на научни степени и академични длъжности.