Проф. Спартак Паскалевски: Ел Греко стои пред нас като нещо непостижимо, но насочващо към висши постижения ”

19.05.2022
17:30
Фоайе – ІІ етаж

Ел Грего в широкия контекст на културата на XVI в. – в аспектите не само на художествената, но и на политическата и философската култура на века; еволюцията на неговото творчество и уникалността на живописния му маниер, включващ елементи на иконописта, на Венецианската и Римската художествена школа; влиянието на художника върху творците от късния кубизъм, при които се откриват така характерните за Ел Греко спиритуалност и способност да се изрази сложната структура на мистичното чрез метаморфозите на живописния език; способността му да пресътвори тлеността на човешкото съществуване в светлинен феномен; присъствието му в европейската и световната художествена култура като уникален мост между Изтока и Запада, като един от най-големите художници на Късния ренесанс и маниеризма – това бяха част от насоките, в които големият изследовател на Ел Греко – проф. д-р Спартак Паскалевски, реконструира биографията и творчеството на художника при представянето му пред шуменската аудитория.

Проф. Спартак Паскалевски е един от значимите съвременни художници в областта на графиката, живописта, илюстрацията, керамиката и малката пластика. Преподава история на изкуството, основава и ръководи „Лаборатория по семиотика и иконография”. Автор е на монографии и на редица публикации за теорията, философията и историята на изкуството и културата.