Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Работно време на 27 Май

Начало 9 Новини 9 Работно време на 27 Май

Работно време

27 Май 2022 г.

12:00 – 17:00 ч.

от 18:30 ч. започва 

VII -та НОЩ в БИБЛИОТЕКАТА