Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Премиера на стихосбирката „Есхатологии”

21.09.2023
17:30
РБ Шумен

„Есхатологии” поставя теми и въпроси за изолацията, войната, смъртта, отчуждението, самотата, краищата, социалния разпад и тоталитаризма и е опит за провокация на човешкото, интелектуалното и естетическото. Стихосбирката, издадена с финансовата подкрепа на Общинския фонд „Култура”, е шестата книга на Антоний Петров Димов и ще бъде представена от доц. Юрий Проданов от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” с участието на Мария Калинова, асистент в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, която ще представи във видео формат откъс от литературно есе.

Антоний Димов е журналист и автор на още пет книги – „Съвсем”, „Вестибулария”, „е_ЛИПСА”, „Наръчник за творческо писане. Самоутвърждаване и птицевъдство” и „Дивергенции”.