Представяне на проф. д-р Росица Ангелова и книгата „Шуменци, възпитаници на цариградски училища (XIX век – 30-те год. на XX век)”

12.05.2022
17:30
Фоайе – ІІ етаж

Историческият разказ разкрива младежите от Шумен, получили образованието си в Френско училище „Свети Йосиф“ в Цариград. През призмата на семейната среда, образованието и житейската реализация на шуменците, учили във френските училища в Цариград през разглеждания период, се заключава, че тези възпитаници са допринесли за разпространението на френския език и култура не само в Шумен, но и в България. Френската култура и образователната система оказват влияние върху облеклото, домашния ред, маниерите, чистота, модата и социално поведение. Всичко това превръща Шумен във втория голям франкофонски център на североизточните български земи през Възраждането.

Автора и книгата представя проф. д-р Надка Николова.