Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Снимки от програмата – Превенция на здравето