„Неназованата”

Начало 9 Новини 9 „Неназованата”

Изложба актова живопис на Николинка Димитрова

Изложбата представя внушителни композиции, посветени на красотата на женското тяло, но отправящи послания и отвъд това – плавната игра на тонове и полутонове, пластичността и фините нюанси в многопластовата маслена живопис на младата художничка оставят усещането за нежност, лиричност, за безвремие и приканват към размисъл и среща със самите себе си. В актовата живопис на Николинка Димитрова всъщност е кодиран дълбокият й интерес към човека и неговата душевност.

Николинка Димитрова е завършила „Педагогика на изобразителното изкуство” в Шуменския университет, както и майсторски класове акварел при Атанас Мацуреф, Игор Мосийчук и Ендре Пеновац, курс по арттерапия към Европейска асоциация за дистанционно обучение и по многопластова маслена живопис към Old Masters Academy. До момента има няколко изложби във Варна – авторски и сборни. „Неназованата” е първата й експозиция в Шумен и може да бъде разгледана в Изложбена зала на библиотеката до 28 февруари.