book-cover

Култури и организации. Софтуер на ума (трето преработено допълнено издание)

Хеерт Хофстеде; Херт Ян Хофседе; Михаил Минков

Революционно проучване за това как мястото, където сме израснали, оформя начина, по който мислим, чувстваме и действаме – с нови измерения и перспективи

Базирана на проучвания, проведени в повече от седемдесет страни за период от четиридесет години, “Култури и организации” показва какво разделя хората – когато сътрудничеството е толкова ясно в интерес на всички. С включени основни нови приноси от анализа на Михаил Минков върху данни от Проучване на световните ценности, както и разказ за еволюцията на културите от Херт Ян Хофстеде, това преработено и разширено издание:

  • Разкрива “моралните кръгове”, от които са изградени националните общества и неизследваните правила, според които хората мислят, чувстват и действат
  • Изследва как националните култури се различават в областите на неравенство, увереност срещу скромност, и толерантност към неопределеността
  • Обяснява защо организационните култури се различават от националните култури – и как те могат да бъдат управлявани
  • Анализира стереотипите, разликите в езика, културните корени на икономическата криза от 2008 г., и други междукултурни динамики