book-cover

Кой цивилизова древните гърци

Харалд Харман

Наследството от високоразвитата древноевропейска култура.

"Светлината на ранните цивилизации изгрява от изток и озарява Европа. Европейското варварство напуска своята накултивирана тъма и пристъпва към светлината, приема благословията на цивилизацията... С новия набор от познания тя успява да роди собствена цивилизация, тази на древните гърци, която от своя страна просветлява другите народи. Но нима това е приказка?"
Харалд Харман

Роденият пред 1946 г. Харалд Харман е германски лингвист и културолог. От 2003 г. е вицепрезидент на Института по археомитология (със седалище в Себастопол, Калифорния) и директор на неговия европейски клон със седалище във Финландия. Автор е на повече от 50 книги, много от тях преведени на над десет езика. Той е носител на редица награди, в това число „Prix logos“ (Франция, 1999 г.), „Premio Jean Monnet“ (Италия, 1999 г.) и „Plato Award“ (Великобритания, 2006 г.). Понастоящем се занимава с проучвания в областта на археомитологията, историята на културата, изследванията на Античността и контактната лингвистика.