Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

book-cover

Каменните мостове в България XV-XX век

Александър Антонов

Сферата на научните интереси и изследвания на Александър Антонов са история на българските земи през XV-XVII в., урбанизация и архитектура в Румелия през XV-XIX в. Автор е на редица студии и статии в наши и чужди издания.