Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

book-cover

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност

Павлина Върбанова

Второто, преработено и допълнено издание на „Как се пише?“ съдържа най-важните правописни, граматични и пунктуационни правила в българския език, придружени от конкретни примери, в които е обяснено как се прилагат. Помагалото има ясна практическа насоченост, а правилата са поднесени с минимум терминология. За улеснение са включени варианти „Правилно/Грешно“ на често употребявани думи, словосъчетания и собствени имена.

Във второто издание са включени всички раздели от първото издание:

Какво знаем и какво не знаем за граматиката?
Как да бъдем учтиви, когато пишем?
Какво знаем и какво не знаем за правописа?
Кога да пишем главни и малки букви?
Кога кои пунктуационни знаци да поставяме?
Това също е полезно

Новото във второто издание:

Приложения – списъци: с думи, чийто правопис често се греши; със съкращения; с имена на празници; със съществителни имена, които имат проблемен род (мъжки/женски), а също и с проблемни форми за мн.ч.
Приложения – таблици: с пароними (преписвам – приписвам); с пунктуационни модели (употреба на запетаи при различни съюзи и вметнати части)
Раздел с правилата за слято, полуслято и разделно писане
Раздел с образци и указания за оформяне на документи: заявление, декларация, пълномощно, официално писмо, покана
Допълнена нова информация в разделите от първото издание: правилна употреба на деепричастия; на ?; правопис на числителните редни имена; пунктуация на обособените части; употреба на тире и двоеточие; оформяне на цитати и др.

Д-р Павлина Върбанова е един от авторите на учебниците по български език за 5. – 11. клас на издателство „БГ Учебник“. През 2012 г. тя създава един от най-авторитетните правописни сайтове в българското интернет пространство – „Как се пише?“, който поддържа и до днес.