book-cover

Как мисли детето? Практическа детска психология за модерни родители

д-р Ангард Ръдкин. Танит Кери

Превеждайки ви през над 100 ежедневни ситуации, тази книга ви помага да дешифрирате детското поведение, да вникнете в психологическия му подтекст и уверено да прилагате най-добрите решения.