Регистрация

За регистриране в Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров” са необходими следните документи:

chit karta

1. Лична карта
2. Снимка – за ученици и студенти
3. Студентска книжка – за студенти

Трябва да платите и съответна такса:

 • Абонаментна читателска карта за една година /работещи/ – 10.00 лв

Преференции:
Студенти – редовно обучение (20% намаление) – 8.00 лв

 • Ученици, пенсионери и безработни (40% намаление) – 6.00 лв
 • Инвалиди, ветерани от войната, сираци, пенсионери над 75 години, деца от социални домове – безплатно
 • Регистрация на студенти или ученици (групи над 10 човека – 50% намаление) – 5.00 лв
 • Еднодневен пропуск за читалните – 2.00 лв
 • Седмичен пропуск за читалните – 4.00 лв
 • Дубликат на загубена абонаментна читателска карта – 2.00 лв
 • Читатели до 14 години в Детски отдел (60% намаление) – 4.00 лв
 • Читатели до 14 години в ДО с повече от едно дете в семейството – абонамент само за 1 дете
 • Регистрация на група ученици до 14 год. в ДО (над 10 човека – 70% намаление) – 3.00 лв
 • Регистрация на група първокласници в ДО (над 10 човека – 80% намаление) – 2.00 лв
(СЪГЛАСНО ЦЕНОРАЗПИС НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ”, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ№918 ПО ПРОТОКОЛ №46 ОТ 17.02.2015 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН)