Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Информационно бизнес събитие „За Бавария в Шумен”

28.06.2022
17:00
Фоайе – ІІ ет.

Организатори:Германо-българска индустриална търговска камара и Община Шумен