Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Изложба „Съкровищата на държавните архиви”

Начало 9 Новини 9 Изложба „Съкровищата на държавните архиви”

Експозицията, посветена на 70-годишнината от създаването на държавните архиви в България, представя част от особено ценните и уникални документи, които се съхраняват в тях. Сред тези документи са Търновската конституция на Княжество България, приета на 16 април 1879 г., нейните изменения от 1893 г. и 1911 г. (т. нар. „Сребърната конституция”), както и Конституцията от 12 юли 1991 г., държавният печат от 1879 г., решението на Първото Велико народно събрание за избиране на Александър Батенберг за княз на България, манифестът за провъзгласяване на независимостта на България, Попгладичовият препис на „История славянобългарска” от 1809 г., снимки и писма на Васил Левски и Стефан Стамболов, дневникът на Ботевата чета, воден от Йордан Кършовски, писмо от Гоце Делчев до неговия съратник Никола Александров от Враца, снимка на Владимир Димитров – Майстора, Цетинският псалтир от 1495 г., октоих от 1492 г., фермани за строежи на храмове, султански берат за свободна търговия с Европа и други.

Изложбата, дело на Държавна агенция „Архиви”, може да бъде разгледана в библиотеката до 23 май.