Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Ценоразпис

Начало 9 За нас 9 Ценоразпис

 ЦЕНОРАЗПИС НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ”

приет с решение №918 по протокол №46 от 17.02.2015 г. на Общински съвет – Шумен

(във връзка с чл. 52 и чл. 61 от Закон за обществените библиотеки и Правилник за дейността на РБ „Ст. Чилингиров специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно)

  

І. ТАКСИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ, СЪБИРАНИ В РБ „СТ. ЧИЛИНГИРОВ” ПО ЧЛ. 52 ОТ ЗОБ (Вписани в административния регистър на услугите в Приложение № 4 от Решение № 704 на Министерски съвет от 2018 г.).

1. ПИСМЕНА БИБЛИОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ:

1.1. писмена библиографска справка с хронологичен обхват:  
         – до 20 години      5.00 лв
1.2.     – над 20 години      10.00 лв
1.3. тиражирани библиографски справки 3.00 лв
1.4. краеведски информационни списъци за библиографски запис 0.10 лв

2. ДОСТАВКА НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (МЗС): 

    2.1. доставка на библиотечни документи от и до друга библиотека – 2.00 лв + тарифата на съответната библиотека + пощенски разходи

    2.2 формуляри за поръчки по МЗС:

3. ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ:

3.1. достъп до външни мрежови ресурси и бази данни 1.00 лв/1 час
3.2. ползване на компютър 1.00 лв/1 час

4. КОПИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ:

4.1. А4 черно-бяло 0.06 лв  едностранно
4.2. А4 черно-бяло 0.12 лв   двустранно
4.3. А4 на цветен лист 0.12 лв
4.4. А4 на цв. картон 0.18 лв
4.5. А3 черно-бяло 0.12 лв   едностранно
4.6. А3 черно-бяло 0.24 лв   двустранно
4.7. А4 цветно 1.50 лв   едностранно
4.8. А4 цветно 3.00 лв   двустранно
4.9. А3 цветно 2.50 лв   едностранно
4.10. копие върху хартиен или електронен носител на периодични издания до 1944 г. 0.50 лв за 1 стр. или 1 кадър
4.11. копие от оригинал от колекциите Старопечатни, редки и ценни издания, архивни документи, включително и със собствена техника 2.00 лв/бр.

Забележка:  при наличие на фототипно издание или репроформа – копие се прави от тях.


ІІ. ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В РБ “СТ. ЧИЛИНГИРОВ”

 1. БИБЛИОТЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

1.1. Абонаментна читателска карта за една година (работещи) 10.00 лв
Преференции:  
1.2. Студенти – редовно обучение (20% намаление) 8.00 лв
1.3. Ученици, пенсионери и безработни (40% намаление) 6.00 лв
1.4. Инвалиди, ветерани от войната, сираци, пенсионери над 75 години, деца от социални домове безплатно
1.5. Регистрация на студенти или ученици (групи над 10 човека – 50% намаление) 5.00 лв
1.6. Еднодневен пропуск за читалните 2.00 лв
1.7. Седмичен пропуск за читалните 4.00 лв
1.8. Дубликат на загубена абонаментна читателска карта 2.00 лв
1.9. Читатели до 14 години в Детски отдел (60% намаление) 4.00 лв
1.10. Читатели до 14 години в ДО с повече от едно дете в семейството абонамент само за 1 дете
1.11. Регистрация на група ученици до 14 год. в ДО (над 10 човека – 70% намаление) 3.00 лв
1.12. Регистрация на група първокласници в ДО (над 10 човека – 80% намаление) 2.00 лв

 

2. ПРИНТИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 

2.1. черно-бяло 0.20 лв/А4
2.2.  цветно 1.50 лв/А4

3. СКАНИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ         0.50 лв/стр.


4. ЛАМИНИРАНЕ:  

4.1. до А6 0.30 лв
4.2. до А5 0.60 лв
4.3. до А4 0.80 лв

5. ПОДВЪРЗИЯ – ТЕЛБОД: 

5.1.  до 20 листа 1.00 лв

6. ПОДВЪРЗИЯ – СПИРАЛА:  

6.1.  до 100 л. 1.50 лв
6.2.  до 200 л. 2.50 лв

 7. ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ:

7.1.  CD, DVD 2.00 лв
7.2. аудиокасета 3.00 лв
7.3. грамофонна плоча: – цяла 5.00 лв
7.3.1. – части 1.00 лв за 1 track (песен)
7.4. VHS 7.00 лв/ч.

8. ЗАПИСВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ ВЪРХУ:

8.1. CD 2.00 лв
8.2. USB флаш 1.00 лв

9. ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА – НАБОР НА ТЕКСТ 

9.1. за 1 страница гладък български 0.50 лв
9.2. за 1 страница текст с формули и графики 0.80 лв
9.3. за 1 страница гладък текст на чужд език 1.50 лв
9.4. за 1 страница гладък текст на чужд език, таблици и графики 1.80 лв
9.5. за 1 страница нанасяне на корекции 0.15 лв

 10. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН – А5/А3                                                    10.00 лв/час

 11. ИЗРАБОТВАНЕ НА ВИЗИТКИ: 

11.1. 100 бр. черно-бели 12.00 лв
11.2. 100 бр. цветни 18.00 лв

12. ПРЕДПЕЧАТ – формати:

12.1.  За 1 стр., до формат А5 (15×21 см) – черно-бяло 0.50 лв
12.2.   За 1 стр., до формат А5 (15×21 см) – 1 цвят 0.70 лв
12.3.   За 1 стр., до формат А5 (15×21 см) – пълноцветно 1.50 лв
12.4.  За 1 стр., до формат А4 (21×30 см) – черно-бяло 1.00 лв
12.5.   За 1 стр., до формат А4 (21×30 см) – 1 цвят 1.40 лв
12.6.  За 1 стр., до формат А4 (21×30 см) – пълноцветно 3.00 лв
12.7.  За 1 стр., до формат А3 (30×42 см) – черно-бяло 2.00 лв
12.8.  За 1 стр., до формат А3 (30×42 см) – 1 цвят 2.80 лв
12.9.   За 1 стр., до формат А3 (30×42 см) – пълноцветно 6.00 лв

13. ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ ОТ ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА

Предоставянето на библиотечните пространства става след попълване на Декларация за обстоятелствата, свързани с ползването на помещения в РБ, от страна на наемателя и при следните условия:

13.1. Ползване на библиотечни пространства

13.1.1. Фоайе ІІ етаж – 50.00 лв/час или предоставяне на нови книги на същата левова равностойност

13.1.2. Заседателна зала, Изложбена зала, Обучителен център – 40.00 лв/час или предоставяне на нови книги на същата левова равностойност

13.2. Ползване на оборудване и техн. Обезпечаване

13.2.1. озвучаване 30.00 лв/час
13.2.2. екран 20.00 лв/час
13.2.3. мултимедия 50.00 лв/час
13.2.4. компютър 5.00 лв/час
13.2.5. плазмен дисплей 5.00 лв/час
13.2.6. фотоуслуги 10.00 лв/час

 

При необходимост библиотеката си запазва право на промяна.