Отдели

Директор

д-р Росица Добрева

Телефони:
0879060071
0896281502

054 877 332, вътр. 105

e-mail: libshumen@abv.bg

PR отдел

Татяна Вътова – връзки с обществеността

Телефон: 054 877 332, вътр. 107; 0879060073

e-mail: libshumen@abv.bg

Отдел „Методичен”

Красимира Големанова – методист

Телефон: 054 877 332, вътр. 115

e-mail: metodistsh@gmail.com

Направление „Обслужване на потребители”

Отдел „Заемна за възрастни”

Отделът обслужва читатели над 14-годишна възраст. Литературата е на свободен достъп, разположена на две нива: отраслова и художествена. Регистрацията на читателите се извършва целогодишно.

Телефон: 054 877 332, вътр. 103; 0879 060 070

Работно време:

понеделник – петък: от 8:00 ч. до 18:30 ч.

събота: от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Почивен ден: неделя

Детски отдел

Отделът обслужва деца до 14-годишна възраст, студенти и учители. Има две зали: заемна и читалня. Фондът на Детски отдел се състои от книги, периодични издания, CD, DVD, електронни енциклопедични издания, игри. Отделът работи в партньорство с училища, детски градини и обществени организации на територията на региона.

Телефон: 054 877 332, вътр. 109; 0879 060 072

Работно време:

понеделник – петък: от 9:00 ч. до 17:30 ч.

събота: от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Почивен ден: неделя

Обща читалня

В читалнята можете да ползвате на място справочници, енциклопедии, книги, албуми, периодични издания и други библиотечни документи, чието изнасяне извън библиотеката не е позволено.

Телефон: 054/877-332 вътр. 110

Работно време:

понеделник – петък: от 9:00 ч. до 17:30 ч.

събота: от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Почивен ден: неделя

Отдел „Изкуство”

Разполага със заемна, читалня и студио със звукозаписваща и звуковъзпроизвеждаща техника. Предлага на читателите фондове от книги, периодични, справочни, графични и нотни издания, плочи, аудиокасети, компактдискове, видеокасети, DVD, репродукции и др.

Телефон: 054 877 332, вътр. 111

Работно време:

понеделник – петък: от 9:00 ч. до 17:30 ч.

събота: от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Почивен ден: неделя

Чуждоезикова читалня

Предлага на читателите богат фонд от книги, енциклопедии, речници, разговорници от всички области на знанието, езикови курсове на английски, немски, френски, испански, италиански език. С подкрепата на Посолството на САЩ в България от септември 2007 г. към читалнята е създаден American corner. За домашно ползване е на разположение богата колекция от художествена литература.

Телефон: 054 877 332, вътр. 111

Работно време:

понеделник – петък: от 9:00 ч. до 17:30 ч.

събота: от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Почивен ден: неделя

 

Регистрация на читатели

Телефон: 054 877 332, 0879060960

Tile 2

Направление „Справочно-библиографска и информационна дейност”

Справочно-библиографски отдел

Поддържа база данни от аналитични описания на статии от книги и сборници. Извършва следните услуги: писмени тематични библиографски справки за организации, институти, специалисти, дипломанти, аспиранти; устни справки и библиографски консултации; беседи по библиотечно-библиографски знания. Издава препоръчителни библиографии, библиографски указатели, био-библиографии, препоръчителни списъци за годишнини на личности и събития, свързани с Шумен.

Телефон: 054 877 332, вътр. 104, 106; 0879 237 625

e-mail: libshumen@abv.bg

Работно време: 

понеделник – петък: от 8:00 ч. до 18:30 ч.

събота: от 9:00 ч. до 17:.00 ч.

Почивен ден: неделя

Отдел „Краезнание”

Отдел „Краезнание” е създаден през 1959 г. като част от Справочно-библиографски отдел и предлага на читателите фонд от книги, служебни, периодични и графични издания за Шумен и региона. Дейностите на отдела са свързани с издирване, събиране, обработване, опазване и популяризиране на краеведски материали. Подпомага регионални изследвания на специалисти и учащи се. Тук читателите могат да заявят устна или писмена библиографска справка, свързана с информация за регионалната история. На разположение на потребителите са краеведските сайтове „Шуменски истории” и „Шуменски край”

Телефон: 054 877 332, вътр. 116

          e-mail: kraeznanie_rb@abv.bg

Работно време: 

понеделник – петък: от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Почивни дни: 

събота и неделя

Междубиблиотечно заемане

 

Телефон: 054 877 332, вътр. 104, 106; 0879237625

Обществен информационен център

Телефон: 054 877 332, вътр. 104, 106; 0879237625

Tile 2

Направление Фондове и каталози”

Отдел „Комплектуване”

Комплектуването е основна дейност в библиотеката, съобразена с информационните потребности на нейните читатели и с колекциите, които поддържа и развива. Библиотечният фонд се попълва чрез депозит, покупка и дарения.

Телефон: 054 877 332, вътр. 107; 0879 060 073

Работно време:

понеделник – петък: от 8:00 ч. до 16:30 ч.

Почивни дни: 

събота и неделя

Отдел „Обработка и каталози”

В отдела се обработват, сигнират и каталогизират постъпилите библиотечни документи. Поддържа се система от каталози в традиционен и електронен вид. Библиотечно-технологичните процеси по обработката на библиотечните документи са автоматизирани. Извършва се ретроспективно попълване на електронните каталози.

Поддържа каталог на книги на български и чужди езици, каталог на периодични издания, каталог на картографски издания, каталог на единични листи.

Телефон: 054 877 332, вътр.108

Работно време: 

понеделник – петък: от 8:00 ч. до 16:30 ч.

Почивни дни: 

събота и неделя

Сектор „Периодика”

 

Телефон: 054 877 332, вътр. 108

Сектор „Книгоопазване”

Телефон: 054 877 332, вътр. 104, 106

Сектор „Старопечатни и редки и ценни издания”

Телефон: 054 877 332, вътр. 107; 0879060073

Tile 2

Направление „Автоматизация и информационни технологии”

Дигитално студио. Дигитална библиотека

Дигиталното студио е открито през ноември 2006 г. по проект „Опазване на исторически документи”, защитен по програма SPA на Корпуса на мира и финансиран от Американската агенция за международно развитие. Работи по дигитализирането, а по този начин опазването и популяризирането на библиотечните колекции и по цифровизацията на музикалния фонд на библиотеката.

Телефон: 054 877 332, вътр. 114

e-mail: libshumen@gmail.com

Работно време: 

понеделник – петък: от 8:00 ч. до 18:30 ч.

Почивни дни: събота и неделя

Сектор „Издателска дейност”

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” e регистрирана в Националния регистър на издаваните книги в България на 1.12.2006. Издава библиографии, тематични и препоръчителни указатели, сборници и изследвания в областта на библиотекознанието, художествена литература, рекламни материали. Сектор „Издателска дейност” осъществява предпечатната подготовка и дизайн.

Телефон: 054 877 332, вътр. 114

Работно време: 

понеделник – петък: от 8:00 ч. до 18:30 ч.

Почивни дни: събота и неделя

Tile 2

Направление „Финансово-административна и стопанска дейност”

Счетоводство

Телефон: 054 877 332, вътр. 112; 0879060074

e-mail: lib@gmail.com

Човешки ресурси. Каса

Телефон: 054 877 332, вътр. 102; 0879237624