Сайтове на библиотеката

Начало 9 За нас 9 Сайтове на библиотеката

Детски отдел

do libshumen site image

Детски отдел обслужва деца до 14-годишна възраст, студенти и учители. Фондът се състои от книги, периодични издания, CD, DVD, електронни енциклопедични издания, игри.

Дигитална библиотека

digi full height site 800

В този сайт ще можете да ползвате свободно дигиталните копия на екземпляри от някои от най-ценните сбирки на нашата библиотека – Възрожденска старопечатна сбирка, Шуменска периодика, Краеведска сбирка, Архиви на видни личности, Издания на РБ “Стилиян Чилингиров”.

Шуменски истории

shumenstories digi full height 1000

Сайтът съдържа текстов и снимков и видео архив, представящ материалното и нематериалното културно наследство, историческите и природните забележителности на Шумен.

Шуменски край

shumenski krai full height site 600

Креведски сайт за популяризиране на съвременната култура, материално и нематериално културно наследство, природните забележителности, историята и бита на населените места в шуменска област.