Пространства в библиотеката

Начало 9 За нас 9 Пространства в библиотеката

Обществен информационен център

info center1 scaled
info center2 scaled
info center3 scaled
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
PlayPause
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
previous arrow
next arrow

Общественият информационен център предлага възможност за ползване на интернет и съдействие в ползването на интернет базираните електронни услуги.

Капацитет: 10 места, оборудвани с компютър

Техническа осигуреност: интернет достъп, възможност за принтиране на документи

Разположение: каталожна зала

Всеки читател на библиотеката има право безплатно да ползва Обществения информационен център до един час дневно. Времето, надхвърлящо този час, както и ползването на центъра от лица, които не са читатели на библиотеката, се заплащат по Ценоразпис за платените услуги на РБ „Стилиян Чилингиров”, утвърден с решение на Общински съвет – Шумен.

Tile 2

Младежки център

madejki3 scaled
mladejki1 scaled
mladejki2 scaled
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
PlayPause
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
previous arrow
next arrow

Центърът за младежки дейности и инициативи е модерно обзаведено, уютно пространство за неформални срещи на младите хора в свободното време, срещи за разговор и обмен на идеи, за изкуство, забавления и хоби занимания, а също за наука и работа по проекти.

Капацитет: 30 места

Техническа осигуреност: интернет достъп, монитор 65 инча, проектор, лаптоп, Blue ray, бяла дъска

Разположение: входно фоайе, вляво

Ползването на помещението за събития, организирани от външни лица и организации, се заплаща по Ценоразпис за платените услуги на РБ „Стилиян Чилингиров”, утвърден с решение на Общински съвет – Шумен. Заплащането е авансово и може да се извърши и по банков път:

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”

Райфайзенбанк ЕАД

IBAN:  BG62UBBS81553101441709

BIC: UBBSBGSF

Формуляр – Заявка за събитие

Попълнените формуляри изпращайте на нашия е-мейл адрес libshumen@abv.bg

Tile 2

Изложбена зала

izlojbena1 scaled
izlijbena2 scaled
izlojbena3 scaled
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
PlayPause
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
previous arrow
next arrow

Изложбената зала е модерно артпространство за представяне на изкуство и с възможност за изложения и кетъринг. 

Техническа осигуреност: окачваща система, осветление тип Spot light, стативи, рамки размер 50/70 см 

Разположение: входно фоайе, вляво 

Ползването на помещението за събития, организирани от външни лица и организации, се заплаща по Ценоразпис за платените услуги на РБ „Стилиян Чилингиров”, утвърден с решение на Общински съвет – Шумен. Заплащането е авансово и може да се извърши и по банков път:

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”

Райфайзенбанк ЕАД

IBAN:  BG62UBBS81553101441709

BIC: UBBSBGSF

 

Формуляр – Заявка за събитие

Попълнените формуляри изпращайте на нашия е-мейл адрес libshumen@abv.bg

Tile 2

Обучителен център

obuchitelen1 scaled
obuchitelen2 scaled
obushitelen3 scaled
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
PlayPause
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
previous arrow
next arrow

Обучителният център е оборудван по програма „Глобални библиотеки – България” и е пространство за реализиране на образователни програми за деца и възрастни.

Капацитет: 10 работни и възможност за 10 допълнителни места

Техническа осигуреност: компютър на всяко работно място, интернет достъп, проектор, лаптоп, монитор 32 инча

Разположение: втори етаж

Ползването на помещението за събития, организирани от външни лица и организации, се заплаща по Ценоразпис за платените услуги на РБ „Стилиян Чилингиров”, утвърден с решение на Общински съвет – Шумен. Заплащането е авансово и може да се извърши и по банков път:

 

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”

Райфайзенбанк ЕАД

IBAN:  BG62UBBS81553101441709

BIC: UBBSBGSF

Формуляр – Заявка за събитие

Попълнените формуляри изпращайте на нашия е-мейл адрес libshumen@abv.bg

Tile 2

Зала Фоайе – II етаж

foaie2 1 scaled
foaie2 2 scaled
foaie2 3 scaled
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
PlayPause
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
previous arrow
next arrow

Залата е пространство за разнородни инициативи – творчески срещи, представяния на автори и заглавия, филмови прожекции, спектакли, концерти,  лектории, конференции и други презентационни и дискусионни форуми.

Капацитет: 120 места

Техническа осигуреност: интернет достъп, лаптоп, проектор, екран размер 400/200 см, озвучаване, роял

Разположение: фоайе – II етаж

Ползването на помещението за събития, организирани от външни лица и организации, се заплаща по Ценоразпис за платените услуги на РБ „Стилиян Чилингиров”, утвърден с решение на Общински съвет – Шумен. Заплащането е авансово и може да се извърши и по банков път:

 

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”

Райфайзенбанк ЕАД

IBAN:  BG62UBBS81553101441709

BIC: UBBSBGSF

Формуляр – Заявка за събитие

Попълнените формуляри изпращайте на нашия е-мейл адрес libshumen@abv.bg

Tile 2

Зала отдел „Изкуство”

izkustvo3 scaled
izkustvo2 scaled
izkustvo1 scaled
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
PlayPause
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
previous arrow
next arrow

Залата е пространство за творчески срещи, представяния на автори и заглавия,   лектории, дискусии и други срещи в малък формат.

Капацитет: 15 места

Техническа осигуреност: интернет достъп, лаптоп, проектор, монитор 32 инча

Разположение: втори етаж

Ползването на помещението за събития, организирани от външни лица и организации, се заплаща по Ценоразпис за платените услуги на РБ „Стилиян Чилингиров”, утвърден с решение на Общински съвет – Шумен. Заплащането е авансово и може да се извърши и по банков път:

 

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”

Райфайзенбанк ЕАД

IBAN:  BG62UBBS81553101441709

BIC: UBBSBGSF

Формуляр – Заявка за събитие

Попълнените формуляри изпращайте на нашия е-мейл адрес libshumen@abv.bg

Tile 2

Културно-образователен център

1678960714593 scaled
IMG 20230316 114304 scaled
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
PlayPause
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
previous arrow
next arrow

Центърът е пространство за разнородни събития – извънкласни и кръжочни занимания за деца и младежи, реализиране на образователни програми за деца и възрастни, различни творчески и неформални срещи в малък формат.

Капацитет: 15 места

Техническа осигуреност: интернет достъп, проектор, монитор 50 инча, лаптоп, бяла дъска

Разположение: приземен етаж

Ползването на помещението за събития, организирани от външни лица и организации, се заплаща по Ценоразпис за платените услуги на РБ „Стилиян Чилингиров”, утвърден с решение на Общински съвет – Шумен. Заплащането е авансово и може да се извърши и по банков път:

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”

Райфайзенбанк ЕАД

IBAN:  BG62UBBS81553101441709

BIC: UBBSBGSF

Tile 2

Класна стая в библиотеката

IMG 20230316 114028 scaled
1678960714649 scaled
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
PlayPause
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
previous arrow
next arrow

Помещението е подходящо оборудвано за провеждане на учебни часове и извънкласни занимания извън обичайната училищна среда като още една възможност за приобщаване на подрастващите към света на книгата.

Капацитет: 30 места

Техническа осигуреност: интернет достъп, проектор, лаптоп, бяла дъска

Разположение: втори етаж