Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Правила за обслужванев период на действие на противоепидемични мерки

Начало 9 За нас 9 За библиотеката 9 Основни документи 9 Правила за обслужванев период на действие на противоепидемични мерки
 1. Настоящите правила уреждат организацията на работа по обслужване на потребителите в Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров” в период на действие на обявена извънредна епидемична обстановка.
 2. Правилата са изготвени във връзка с Решения на Министерския съвет относно действие при извънредна епидемична обстановка, Заповеди на Министъра на здравеопазването, както и на Методически указания и препоръки на Министъра на културата за обществените библиотеки и препоръки на РЗИ.
 3. Копие от тези правила се поставя на информационно табла на видно място в обособените части за обслужване на потребители. Публикуват се и на интернет страницата на Библиотеката.
 4. При влизането в Библиотеката, потребителите са задължени да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Правила.
 5. Организацията на пропускателен режим в Библиотеката се извършва при строго съблюдаване на противоепидемичните мерки, поединично и при спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 метра, като се избягват струпвания.
 6. При непосредствено обслужване на потребители, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м е задължително използването на защитна маска за лице, покриваща носа и устата.
 7. При пребиваване в обслужващи звена е задължително използването на защитна маска от външни посетители и от служителите на библиотеката.
 8. На входа е задължително ползването на дезинфектанти за ръце.
 9. Обслужването на потребителите в Библиотеката се осъществява при стриктно спазване на всички мерки, действащи в условия на извънредна епидемична обстановка.
 10. Максималният брой посетители, които могат да бъдат едновременно в отделните обособени части на библиотеката се определят спрямо квадратурата на помещението, и заетостта на местата в съответното помещение. Капацитет на помещенията:
 • Заемна за възрастни –  60 човека за двете нива,
 • Детска заемна – 30 човека,
 • Детска читалня – 20 човека,
 • Обща читалня –  60 човека,
 • Изкуство – 30 човека,
 • Чуждоезикова читалня – 20 човека,
 • Младежки център – 30 човека,
 • Изложбена зала – до 40 човека,
 • Фоайе ІІ ет. –120 човека.

Според предписанията на МЗ се ползват от 30% до 50% от нормалния капацитет на всяко помещение.

 1. Времето за престой на всеки читател в читалните зали е до 2 часа на ден, а при заемане на библиотечни документи за дома – до 30 минути. Няма да се допускат читатели след запълване на определения капацитет за ползване на обособените зони за обслужване.
 2. С цел спазване на противоепидемичните мерки в частите за обслужване се извършва дезинфекция основно 3 пъти на ден (от 8:00 ч. до 8:30 ч.; от 11:30 ч. до 12:00 ч. и от 15:00 ч. до 15:30 ч.) и текущо – след ползване всяко работно място се обработва преди да се предостави на следващ потребител.
 3. Забранено е допускането в сградата на библиотеката на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и др.).
 4. Не се разрешава внасянето от посетителите в библиотеката на собствени книги и ръчен багаж с размери по-големи от 20х40х50 см.
 5. В читалните зали всеки потребител ползва самостоятелно работно място, съобразно епидемичните мерки, където ще му бъдат предоставени заявените документи.
 6. Ползването на настолните компютърни конфигурации в Информационния център, е до запълване на 50% от капацитета (максимално 5 компютъра)
 7. При необходимост потребителите могат да ползват лични лаптопи на обособени за целта места в читалните зали.
 8. Не се разрешава ползването на традиционни каталози от потребителите. При необходимост ще бъдат обслужени от дежурния консултант-библиотекар.
 9. При провеждане на клубни форми и други групови занимания се допускат хора след осигуряване на 4 кв. м на всеки .
 10. Не се допускат посетители в служебните коридори и помещения, извън обособените зони за обслужване. За потребителите са осигурени две санитарни помещения (тоалетни) на първи етаж: 1 за възрастни читатели и 1 за деца.
 11. Дезинфекция на ръцете от посетителите е задължителна преди и след ползване на библиотечни документи.
 12. Задължително е използването на ръкавици за еднократна употреба при ползване на текуща периодика в читалните зали.
 13. Книги върнати от читатели в Заемна за възрастни задължително преминават през дезинфекционна машина, а върната литература в другите обслужващи звена подлежи на задължителна карантина от 72 часа, след което може да се заема отново.
 14. Всеки потребител веднага след получаване на съответната услуга или изтичане на максимално допустимото време за престой, следва да напусне сградата на Библиотеката.
 15. В случай на отказ за изпълнение на настоящите Правила, посетителят следва незабавно да бъде изведен от сградата на Библиотеката, за което се сигнализират своевременно и органите на реда.

Настоящите правила се прилагат на територията на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” и важат до отпадане на противоепидемичните мерки и извънредната епидемична обстановка, обявени от компетентните органи.

 

Въведените мерки могат се променят в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната.