Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Дарители и партньори

Начало 9 За нас 9 Дарители и партньори

За 2022г.

„Алкомет“ АД
Ай Пи България
Айча Заралиева
Александра Ивайлова Йорданова
Александър Величков
Ангел Ангелов
Анелия Стаменова
Анета Ангелова
Анета Ненкова
Ани Тошкова Рангелова
Анко Иванов
Асоциация на Сухопътните войски на България
Атанас Димитров – АтаДим
проф. Банко П. Банков
ББИА
Богдана Жекова
Богдана Карадочева и Стефан Димитров
Борис Балкх
Борис Димитров Войнов
Боряна Петева Радева
Боряна Ростиславова Русева
Бранимир Йорданов Димитров
Бургаски свободен университет
Валентин Бояджиев
Валерий Желязков
Валерия Димова
Валя Стоянова Милева
Ваня Василева
Венета Константинова Даскалова
Вениамин Пеев
Вероника Дакева
Веселин Пенев
д-р Веселина Николова Великова
Веселка Иванова
арх. Веселка и Живко Чапкънови
Виолета Иванова Йовчева-Радева
Виолета Кънчева
д-р Владка Вълчева
Военен клуб – Шумен
Габриела Миланова
Галена Върбева
Галерия „Възраждане“
Галина Димитрова
Галина Златарева
Галина Митева Пенкова-Котева
Георги Владимиров Попов
Георги Лунгов – внук
Гергана Накова Йорданова
Герда Йованчич
Гинка Челебиева
Дамян Димитров Алексиев
проф. Диана Борисова
Дилян Бенев
Диляна Евгениева Христова
Димитричка Лазарова
Димо Чавдаров Георгиев
ДКТ „Васил Друмев“
отец Дончо Дончев
Държавен архив – Шумен
Евгения Иванова Дочева
Елена Кирчева Тодорова
Елена Налбантова
Еленка Маркова Кичукова
д-р Емил Александров
ЖС „Екатерина Каравелова“
Жюстин Томс
Здравка Димитрова
Ива Спиридонова
проф. Ивайло Петров
Иван Воденичарски
Иван Петков Барев
Иванка Стаменова Павлова
Ивелина и Теодора Йосифови
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“
Издателство „Весела Люцканова“
Издателство „Ера“
Издателство „Захарий Стоянов“
Илияна Валентинова Лазарова
Илияна Генова
Илияна Обретенова и Валентин Велинов
Инер Уил Клуб – Шумен
Инсико ООД – Сийка Касабова
Ирина Мирчева Колева
д-р инж. Искра Цветанска
Йоана Йорданова Люцканова
Калина Николова
Калина Тодорова Димитрова
Капка Иванова Донева
Катя Янкова Петрова
Киноклуб „Мадарски конник“
Книжна борса „Колхида“
Колегиум „Осанна“
Костадин Смиленов
Костадинка Колева
Красимир Арсов
Красимира Петрова
Леонард Макарнаян
Лиляна Живкова Николаева
Лияна Петрова Кирилова
Лора Деянова Минчева
проф. Лъчезар Георгиев Георгиев
Любомир Цонев
Малинка Кирилова Петрова
Марина Иванова и Ивайло Иванов
Мария Николова
Марияна Асенова Пашова
Марияна Тотева

Мая Дочева
Менент Османова Шукриева
Миглена Минчева
Миглена Петрова Николова
Милен Любомиров Йорданов
Милена Георгиева
Милко Б. Ангелов
Митка Кирова
Младен Енчев
Младен Тонев и Йорданка Ангелова
Моника Бориславова
Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
Народна библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Нели Пенева
Нелин Гюнер Хиджаби
НМА „Проф. Панчо Владигеров“
Нов български университет
НЧ „Христо Ботев-1872“
Общество 528
Община Шумен
Огнян Валентинов Велинов
Орфей Николаев Петков
ПГ по икономика
Пенчо Маркишки
Пенчо Стоянов Пенев
Петър Аспарухов Вангелов
проф. Петър Стоянович
Петя Александрова
Петя Алексиева
Пламен Петьов Петков
Пламена Северинова Акерска
Полина Бойкова
Полина Кирилова Трифонова
Посолство на Р Ирландия в Р България
Посолство на Р Казахстан в Р България
Преславска книжовна школа
Провинция Хънан, Китай
Радио „Хоризонт“
Рая Христова Крумова
РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово
РБ „Боян Пенев“ – Разград
РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора
РБ „Любен Каравелов“ – Русе
РБ „Пейо Яворов“ – Бургас
РБ „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново
РБ „Петър Стъпов“ – Търговище
РБ „Сава Доброплодни“ – Сливен
РИМ – Търговище
проф. Росица Ангелова
Румяна Василева Рафаилова
Румяна Златанова
Румяна Николаева
Светлана Джанкова
Светлана Николова Бонева
Сдружение за градски читални
Симеон Аспарухов
Сим Николов
Слави Недков Димитров
Славчо Николов
Снежана Пенчева Рачева
Снежина Павлова
Соня Балева
проф. Спартак Паскалевски
Станислава Северинова Акерска
Стела Ивайлова Иванова
Стефан Бойковски Георгиев
Стефан Черноколев
Стефани Сергеева Георгиева
Татяна Костадинова
Теодора Константинова Петрова
Теодора Куртева
Теодора Николова
Теодора Панайотова
Тодор Янчев Янков
Тони Теллалов
УИ „Епископ Константин Преславски“
УниБИТ
Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България
Фенклуб на ФК „Арсенал-Лондон в България“
Фондация „Глобални библиотеки – България“
Фондация „Детски книги“
Фондация „Петко Груев Стайнов“
Христилия Кулева
Християна Ангелова
Христо Тонев
проф. Христо Трендафилов
Цвета Благоева Павлова
Цецка Петрова Полякова
Цонка Великова
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
Юлий Йорданов
Юлияна Дончева
Явор Перфанов и Миглена Хаджипенчева
Явор Русинов
Яна Николова
Ярослав Кръстев Йорданов