За „Големите и малките реки” на Галена Върбева

25.05.2022
17:30
РБ Шумен

Достоверно представяне на събития от националната ни история, на бита, вярванията и нравите на народа ни, при това през призмата на приказно носталгичното и мистицизма; лаконизъм и дискретност, но в същото време и пластичност на изказа; широк обхват от теми и идеи; увлекателен разказ – това са част от достойнствата на последната книга на Галена Върбева „Големите и малките реки”, на които обърна внимание редакторът на изданието Веселин Касчиев при представянето му пред читателската аудитория на Шуменската библиотека.

Книгата е интересно реализирана като сборник с разкази, чиито теми и идеи са свързани с включената в него и поезия, т.е. двата жанра в „Големите и малките реки” са огледални, взаимно се подхранват. Заслужаващ внимание е и фактът, че всички разкази в книгата, както и немалка част от поетичните текстове в нея са носители на регионални и национални награди през последните години, но най-значимата награда за младата шуменска авторка е думите й да оставят следа в нейните читатели. Голямото й желание е, когато читателят затвори и последната страница, да не остане равнодушен – да го завладеят красиви спомени, да се върне в детството си, там, на къщния праг, да се разсмее, да се разплаче; да пожелае да живее истински, като забави темпото и се вгледа в малките, простичките неща, които ни заобикалят.