Резултати

diplomi

Първите библиотечни специалисти, обучавани в направление „Информационни и комуникационни технологии” получиха вече своите удостоверения за завършено обучение.


globalni

Тридесет и трима библиотечни специалисти от Шуменска област са включени в първото направление на обучителната програма по „Глобални библиотеки – България”. Обучението в направление „Информационни и комуникационни технологии” се реализира в пет модула – Хардуерни аспекти, Софтуерни аспекти, Работа с MS Office, Работа с Windows, Интернет и мрежова комуникация, и се осъществява в специално оборудван за целта Обучителен център в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” от 7 март до 15 април. До заключителния етап на програмата през 2013 г. предстоят обучения в още три направления: Организация и управление на работата в обществената библиотека, Услуги в модерната библиотека, Общуване и работа с потребители и общности. Целта на обученията е да подпомогнат библиотеките в усилията им да развият своя обхват и дейности, да формират активна мрежа, която ще съдейства за приобщаване на българските граждани към глобалното информационно общество, да разширят предлаганите на гражданите он-лайн услуги, да се утвърдят като фактор за обществена промяна.


vyrbica

На 8 март 2011 година в НЧ „Пробуда 1871г.” гр. Върбица бе открита поредната компютърна зала в библиотека на Шуменска област по проект „Глобални библиотеки”. Гости на проявата бяха Игор Чипев от Министерството на културата, Николай Марков от звеното за управление на Програма „Глобални библиотеки – България” и Красимира Александрова – директор на РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен. Информационният център ще подпомогне приобщаването на населението от община Върбица към глобалното информационно общество.