Контакти

Адрес:
Шумен, 9700, бул. “Славянски” № 19

e-mail:
libshumen@abv.bg

detski_otdelsh@abv.bg

metodistsh@gmail.com

chetovodstvo.lib@gmail.com


Телефони:

Централа – 054 877 332

Директор – 054 877 093; 087 906 0071

Връзки с обществеността – 054 877 332 вътр. 107; 087 906 0073

Заемна за възрастни – 054 877 332 вътр. 103; 087 906 0070

Детски отдел – 054 877 332 вътр. 109; 087 906 0072

Обща читалня – 054 877 332 вътр. 110

Отдел Изкуство – 054 877 332 вътр. 111

Чуждоезикова читалня – 054 877 332 вътр. 111

Регистрация на читатели – 054 877 332

Справочно-библиографски отдел – 054 877 332 вътр. 104, 106; 087 923 7625

Междубиблиотечна заемна служба – 054 877 332 вътр. 104, 106; 087 923 7625

Краезнание – 054 877 332 вътр. 116

Методичен отдел – 054 877 332 вътр. 115; 054 876 809;

Комплектуване – 054 877 332 вътр. 107; 087 906 0073

Обработка и каталози – 054 877 332 вътр. 108

Дигитално студио – 054 877 332 вътр. 114

Информационни технологии – 054 877 332 вътр. 113

Счетоводство – 054 877 332 вътр. 112; 087 906 0074

Човешки ресурси – 054 877 332 вътр. 102; 087 9237624