Проекти

Начало 9 Дейности 9 Проекти
  1. „Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен” – проект на Община Шумен по оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 г. 

Резултати: текуща реализация 2022–2024 г. по дигитализиране на документални фондове.

 

  1. Проект ADELE (Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe), финансиран по програма Еразъм, КА2 с текуща реализация февруари 2022–2024 г. Партньори по проекта: Фондация Глобални библиотеки – България; Local Government Management Agency, Dublin, Ireland координатор; Public Libraries 2030, Brussels, Belgium; European Grants International Academy, Foligno, Italy; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Roma, Italy

Резултати: текуща реализация по придобиване и развитие на цифрови компетенции в областта на неформалното образование за възрастни.

 

  1.  „Развитие на краеведски колекции и обучения на библиотечни специалисти в Шуменска област” – проект на РБ към Министерство на културата.

Резултати: текуща реализация 2023–2024 г. – оказана методична помощ и обучения на библиотечни специалисти от региона; изнесен двудневен семинар „Професионализъм и развитие”; дигитализиране на краеведски документи и реновиране на отдел „Краезнание”; регионална кръгла маса по проблемите и възможностите на местните библиотеки за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.  

 

  1. „Издаване на албум „Визуално изкуство в библиотеката” – проект на РБ към Общински фонд „Култура”.

Резултати: текуща реализация 2023–2024 г. по издаване на албум с произведения на изкуството, притежание на РБ.

 

  1. „Приключения в зеленото царство” – партньорски проект на РБ и Сдружение „Мисия Култура” към Общински фонд „Култура”.

Резултати: организирани три клуба за занимания с деца и младежи: „Да си отгледаш цвете”, Клуб за зелено изкуство, „Зелените обитатели около нас”.

 

  1.  „Три” – изкуствата и книгата” – партньорски проект на РБ и Сдружение „Мисия Култура” към Община Шумен.

Резултати: текуща реализация 2024 г.: организиране на три работилници за работа с младежка аудитория в модулите „Литература”, „Изобразително изкуство”, „Танци”.

 

  1. „Учим един ден в месеца в Регионалната библиотека” – съвместен проект на РБ и II ОУ „Д-р Петър Берон”.

Резултати: текуща реализация 2023–2024 г. по провеждане на учебни занятия в начален етап на образование в оборудвана в библиотеката класна стая.

 

  1. „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда” – партньорски проект към Министерството на образованието и науката на РБ и ОУ „Пенчо Славейков” – с. Марково, СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Смядово, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Царев брод и шуменските училища ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров”, Професионална гимназия по икономика, II ОУ „Д-р Петър Берон” и НУ „Илия Р. Блъсков”.

Резултати: читателска регистрация на 700 ученици в различна образователна степен и реализиране на 12 съвместни културно-образователни инициативи.

 

  1. Проект по програма на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 2023” за обогатяване на библиотечните фондове с литература на стойност 12 500 лв. 

Резултати: текуща реализация – 2024 г.

„Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен” – проект на Община Шумен по оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 г.

Резултати: текуща реализация 2022–2024 г. по дигитализиране на документални фондове.

 

„100-годишен юбилей на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – проект към Министерството на културата.

Резултати: издаден албум „Памет за култура : 100 автографа от Книгата за впечатления на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”; дофинансиране на документалния филм „Пазител на духа и знанието : Шуменската библиотека „Стилиян Чилингиров” на 100 години”.

 

„Библиотеката – зона за забавление, творчество и откривателство” – проект на РБ в направление „Детски и младежки културни дейности” на Общински фонд „Култура”.

Резултати: организирани четири клуба в рамките на лятна Детска работилница за изкуство 2022 г. – „Археология”, „Магията на българския фолклор”, „Красотите на Шумен през обектива”, „Със знание и игри, здравето си запази”.

 

„Повишаване капацитета и разширяване дейността на библиотечната мрежа в област Шумен” – проект на РБ към Министерство на културата.

Резултати: текуща реализация 2022–2023 г. – провеждане на три квалификационни обучения за библиотекари от област Шумен; разработване на литературен маршрут по Христо Герчев, дигитализиране на негови творби и издаване на литературен пътеводител по маршрута; обособяване на краеведска лаборатория „Родолюбие”; организиране на изложба за културно-историческото наследство в Шуменския регион и дейността на библиотеките за неговото популяризиране.

 

Проект по програма на Министерство на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 2022” за обогатяване на библиотечните фондове с литература на стойност 16 750 лв.

Резултати: текуща реализация – 2023 г.

 

„Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Библиотеките като образователна среда” – партньорски проект с четири шуменски училища по Национална програма на МОН

Резултати: регистрирани нови читатели над 500 ученици; осъществени 10 съвместни инициативи

 

Проект ADELE (Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe) февруари 2022-2024 г.  финансиран по програма Еразъм, КА2.Партньори по проекта са: Фондация Глобални библиотеки – България; Local Government Management Agency, Dublin, Ireland координатор; Public Libraries 2030, Brussels, Belgium; European Grants International Academy, Foligno, Italy; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Roma, Italy

Резултати: текуща реализация по придобиване и развитие на цифрови компетенции в областта на неформалното образование за възрастни.

 

„Инструменти за осъвременяване на комуникацията с библиотечните потребители в регионалната библиотечна мрежа” проект на РБ „Стилиян Чилингиров” към Министерството на културата.

Резултати: оказана експертно-консултантска и методическа помощ на 25 читалищни библиотеки от област Шумен; осъществени две професионални обучения за библиотечни специалисти от област Шумен – „Превантивно опазване и съхранение на фондовете” и „УДК – методика на класифициране” с лектори съответно от УНИбит и СУ „Св. Климент Охридски”;  създадена онлайн колекция „Календари”.

 

„Технологична подкрепа в трудовия процес на служител с увреждания в условия на COVID” проект на РБ „Стилиян Чилингиров” към Агенцията за хората с увреждания

Резултати: закупена UV машина за стерилизиране и почистване на книги; оборудвано специализирано работно място в залата за заемане на литература за дома.

 

„Документален филм „100 години Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” проект на РБ „Стилиян Чилингиров” в направление „Творчески Шумен – 2021” на Общински фонд „Култура”.

Резултати: изработване на документален филм за библиотеката от БНТ – Регионален център – Варна.

 

Проект по програмата на Министерството на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 2021” за обогатяване на библиотечните фондове. 

Резултати: закупена литература на стойност 15 500 лв.

 

„Клиника за книги” – партньорски проект на РБ „Стилиян Чилингиров” със СНЦ „Мисия Култура” в направление „Детско и младежко творчество” на Общински фонд „Култура”.

Резултати: организирани 6 приложни ателиета за декорация и подвързване на книги.

„Социализиране на непопулярно културно-историческо наследство чрез интерактивни технологии и мултисекторни сътрудничества” – проект на РБ „Стилиян Чилингиров” по програма „Културно наследство” – модул „Културни индустрии и културен туризъм” на Национален фонд „Култура”.

Партньор: Туристическа агенция  Авистра ООД – Шумен.

Резултати: разкриване в РБ на компютърен терминал с електронна туристическа карта, представяща културно-историческо наследство от Шуменския регион; представяне на изложба „Шуменският край: културно-историческо наследство”; издаване на едноименна брошура.

Проект по програмата на Министерството на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 2020” за обогатяване на библиотечните фондове.

Резултати: закупена литература на стойност 25 000 лв.

„Създаване на адаптирани читателски места за хора с увреждания и реновиране на външната архитектурна среда в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” проект на РБ „Стилиян Чилингиров” пред Агенцията за хората с увреждания.

Резултати: разкриване на специализирано читателско място, оборудвано с ергономични мебели съобразно потребностите на хората с двигателни увреждания и с интуитивно устройство за изкуствено зрение (OrCam MyEye 2) за хората с пълна или частична зрителна увреда; монтирани парапети и закупена преносима рампа за стълбищната площадка пред централния вход на библиотеката с оглед осигуряване на достъпна архитектурна среда и равен достъп до информация за хората с увреждания; реновиране на съществуващи корозирали статични рампи и метални парапети.

„Шумен през погледа на децата и времето” – проект на РБ „Стилиян Чилингиров” в направление „Детски и младежки културни дейности” на Общински фонд „Култура”.

Резултати: организирани летни младежки клубове към библиотеката: клуб за творческо писане и фотография „Шумен в образи”, клуб „Архитектурата като изкуство”, клуб „Креативният Шумен”; мониторинг на публиката за ефекта на проектните дейности и очакванията към библиотеката – анкетирани 350 потребители.

 

„Развитие на дигитални колекции и професионално образование на библиотечните специалисти в Шуменска област” – проект на РБ „Стилиян Чилингиров” пред Министерството на културата.

Резултати: оказана експертно-консултантска и методическа помощ на читалищни библиотеки от област Шумен; осъществени четири  изнесени квалификационни обучения за библиотекари в общините Върбица, Велики Преслав, Каспичан и Нови пазар; две професионални обучения за библиотечни специалисти от област Шумен – „Дигитализация на комуникациите: онлайн маркетинг на библиотечни услуги” и „Библиотеките и поколението Z – предизвикателства и възможности”; online регионална кръгла маса „Възможности пред  библиотеките в малките населени места”; организиран пътуващ семинар и обмяната на професионален опит с РБ „Любен Каравелов” – гр. Русе; осигурените две компютърни конфигурации  за обработка на дигитални копия и софтуер за показване на сканирани изображения на статии от книги.

„Социализиране на непопулярно културно-историческо наследство чрез интерактивни технологии и мултисекторни сътрудничества” – проект на РБ „Стилиян Чилингиров” по програма „Културно наследство” – модул „Културни индустрии и културен туризъм” на Национален фонд „Култура”.

Партньор: Туристическа агенция  Авистра ООД – Шумен.

Резултати: текуща реализация 2019/2020.

„Библиографски издания с краеведски характер и национална значимост” – проект на РБ „Стилиян Чилингиров” пред Общински фонд „Култура”.

Резултати: издадени са библиографските указатели „Христо Герчев”, „Панчо Владигеров: нотография, дискография, био-библиографски указател” и „Рали „Стари столици”: 50 години от първия старт”.

Проект по програмата на Министерството на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 2019” за обогатяване на библиотечните фондове.

Резултати: закупена литература на стойност 22 000 лв.

Проект по програмата на Министерството на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност – 2019” – втора сесия, за обогатяване на библиотечните фондове.

Резултати: закупена литература на стойност 5 296 лв.

„E-skills for е-inclusion” проект по програма Еразъм+ в партньорство между Kilcooley Womens Centre (Northern Ireland), Ascociata Consultantilor in Dezvoltare Comunitara (Romania), Association Nationala Bibliotecarilor Romania, Global Libraries Bulgaria Foundation, Function Accccion Libre (Spain), Associazione ARCI (Italy.

Резултати: текуща реализация 2017/2019. Разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи с цел задържане на пазара на труда, проведено обучение „Начална компютърна грамотност” за граждани в трудоспособна възраст.

„Generation Code” – партньорски проект, реализиран от Фондация „Глобални библиотеки – България” с подкрепата на Посолството на САЩ зa ocъщecтвявaнe нa дeйнocти пo пpoгpaмиpaнe и пoвишаване на oбщecтвeния интepec ĸъм нoвитe тexнoлoгии.

Резултати: Проведени двадесет обучения по забавно програмиране със Скрач и роботчетата Финч в СУ „Васил Левски” – гр. Нови пазар и НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1882” – гр. Попово.

„Четене – здраве – социални умения или Нов маркетинг на библиотеката” – нереализиран проект по програма „Публики” на Национален фонд „Култура”.

„Дигитална среда за културно-историческото наследство на Шумен: Краеведски сайт „Шумен” – проект на РБ „Стилиян Чилингиров” в рамките на конкурса „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 2018 на Фондация „Глобални библиотеки – България”.

Партньори: библиотеките при НЧ „Тодор Петков – 1963” – Шумен и НЧ „Стилиян Чилингиров – 1963” – Шумен, Общество 528 – Шумен, Регионален исторически музей – Шумен.

Резултати: създаден уебсайт „Шуменски истории”.

„Издаване на двуезичен пътеводител „Възрожденски литературни маршрути: културно-исторически паралели” – проект на РБ „Стилиян Чилингиров” пред Общински фонд „Култура”; защитен 2017 г.

Резултати: издаден „Литературен пътеводител : По стъпките на Илия Блъсков, Васил Друмев, Добри Войников, Сава Доброплодни и Стилиян Чилингиров”.

„И библиотеката – сцена за млади” – проект на РБ „Стилиян Чилингиров” по програма „Дебюти” на НФ „Култура”, защитен 2017 г.

Партньори: Телевизия Шумен, Радио Шумен, НЧ „Христо Ботев – 1972” – Нови Пазар, ШУ „Епископ Константин Преславски”, СУ „Сава Доброплодни” – Шумен.

Резултати: организиране и представяне на фотоизложбата „Светлините на града” на Мустафа Мустафов; организиране на клавирен концерт и представяне на пианистите Мила Михова и Николай Желязков от Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”; организиране на две срещи разговор с Йордан Радичков – младши и представяне на книгите му „Малка човешка мелодия”, „Игра на гъски” и „Двеста линейки на час” – в РБ „Стилиян Чилингиров” и в гр. Нови пазар; организиране и представяне на изложба релефи „Илюзии” на Исмаил Юсуфов; създаване и популяризиране на видеовизитки на представените творци.

Проект „Е-skills for E-inclusion” – Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен  е партньор на Фондация „Глобални библиотеки – България” за изпълнението на проект „Е-skills for E-inclusion”, чиято основна цел е разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи за улесняване на достъпа им до пазара на труда.

Партньор: Фондация „Глобални библиотеки – България”.