Издателска дейност

Начало 9 Дейности 9 Издателска дейност

 2019

Колева, Ирина. Панчо Владигеров : 13 март 1899 – 8 септември 1978 : нотография, дискография, био-библиографски указател. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2019. – 132 с.

Колева, Ирина. Рали „Стари столици” : 50 години от първия старт : Библиографски указател. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2019. – 68 с. : сн.

Колева, Ирина и др. Христо Герчев : био-библиографски указател / Състав. Ирина Колева, Марияна Петкова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2019. – 88 с.

2016

Колева, Ирина и др. Иван Пейчев : Био-библиографски указател / Състав. Ирина Колева, Калина Николова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2016. – 192 с. : със сн. дигитално копие

Николова, Калина. Литература на несъгласието и съвременност : Препоръчителна библиография / Състав. Калина Николова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2016. – 50 с. дигитално копие

Петкова, Марияна Тодорова. Димо Тотев Димов : Биобиблиография / Състав. Марияна Петкова ; Ред. Калина Николова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2016. – 39 с. дигитално копие

2015

Николова, Калина. [Тридесет и две] 32 причини да се гордеем, че сме шуменци / Калина Николова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2015. – 68 с. дигитално копие

2012

Николова, Калина. Женско дружество „Родолюбие” – Шумен 1872-2012 : Библиографски указател / Състав. Калина Николова ; Ред. Росица Добрева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2012. – 64 с.

 

2009

Николова, Калина.  Княз Борис I : Библиография / Състав. Калина Николова ; Ред. Ирина Колева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2009. – 180 с.  дигитално копие

Предучилищното възпитание в Шумен – история и съвременност : Библиографска справка. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2009. – 26 с. дигитално копие

 2008

Добрева, Росица. Иван Вазов : Препоръчителна библиография / Състав. Росица Добрева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2008. – 36 с.

Добрева, Росица. Обединена школа по изкуствата „Анастас Стоянов” – Шумен : Библиографски указател / Състав. Росица Добрева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2008. – 44 с. дигитално копие

Добрева, Росица. Христо Ботев : Препоръчителна библиография / Състав. Росица Добрева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2008. – 48 с.

Колева, Ирина. Дроги и наркомания: предпазване и терапия : Препоръчителна библиография / Състав. Ирина Колева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2008. – 40 с. дигитално копие

2007

Атанасова, Мария. Шуменската крепост и средновековният град Шумен : Библиографски указател / Състав. Мария Атанасова ; Ред. Калина Николова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2007. – 65 с. : с ил.

Добрева, Росица. Велико Дюгмеджиев : 5.04.1877 – 27.11.1958 : Библиография / Състав. Росица Добрева ; Ред. Ирина Колева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2007. – 35 с. дигитално копие

Добрева, Росица. Стилиян Чилингиров 1881 – 1962 : Биобиблиография / Състав. Росица Добрева; Ред. Марияна Дженева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2007. – 244 с., 1 л. портр., 4 л. ил.

Николова, Калина. История на просветното дело в Шуменския край : Библиографски указател / Състав. Калина Николова ; Ред. Марияна Дженева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” ; Фабер, 2007. – 168 с.

2006

Добрева, Росица. Проф. Венета Вичева : Био-библиография / Състав. Росица Добрева ; Ред. Марияна Дженева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2006. – 67 с. : със сн.

2005

Дженева, Марияна и др. Старопечатни издания българска възрожденска книжнина 1806 – 1878 : Своден каталог на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен, библиотеката при ШУ „Епископ Константин Преславски” и библиотеката при Народно читалище „Добри Войников” – Шумен / Състав. Марияна Дженева и др. – Шумен : Фабер, 2005. – 216 с. дигитално копие

2004

Атанасова, Мария и др. Марин Калинов : Био-библиографска справка / Състав. Мария Атанасова, Радостка Бакалова. – Шумен : Светлана, 2004. – 71 с.

2003

Атанасова, Мария. Освобождението на Шумен и Шуменско : Библиографски указател / Състав. Мария Атанасова ; Ред. Виолета Бешевлиева. – Шумен : Светлана, 2003. – 100 с. с ил.

2002

Серафимова, Йорданка и др. Мадара – историко-археологически резерват : Библиографски указател / Състав. Йорданка Серафимова, Данка Николова. – Шумен : Светлана, 2002. – 68 с.

1997

Николова, Данка. Плиска – люлка на древна култура : Библиографски указател / Състав. Данка Николова. – Шумен : Народна библиотека [Ст. Чилингиров], 1997. – 88 с.

1993

Николова, Данка. Велики Преслав : Средище на старата българска култура и изкуство : Библиография / Състав. Данка Николова. – Шумен, 1993. – 67 с.

 

 

2019

Библиотеките в контекста на европейското културно наследство : Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие, 7–8 октомври 2019, Шумен. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2019. – 170 с. дигитално копие

 

2017

Библиотеката – проекции във времето : Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие, 5–6 октомври 2017, Шумен / Авт. кол. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2017 (В. Търново : Фабер). – 126 с. дигитално копие

 

2016

Библиотеката на ХХІ век – практики, комуникации, ефективност : Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие, 8–9 септември 2016, Шумен / Авт. кол. ; Ред. Татяна Вътова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2016. – 220 с. дигитално копие

 

2014

Иновативни практики за нов библиотечен маркетинг : Доклади от национална конференция с международно участие 10–11 октомври 2013 г., Шумен / Авт. кол. ; Ред. съвет Росица Добрева, Ирина Колева, Марияна Дженева ; Ред. Татяна Вътова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2014. – 103 с. дигитално копие

 

2013

За книгите, библиотеките и хората в тях : Доклади от национална конференция с международно участие 27–28 септември 2012 г., Шумен / Авт. кол. ; Ред. съвет Росица Добрева, Ирина Колева, Марияна Дженева ; Ред. Татяна Вътова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2013. – 125 с. дигитално копие

 

2012

Стилиян Чилингиров : Сборник, посветен на 130 години от рождението на Стилиян Чилингиров / Ред. кол. Веселин Панайотов и др. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2012. – 187 с.

 

2007

[Сто двадесет и пет] 125 години от рождението на Стилиян Чилингиров : Сборник доклади от национална конференция, 15-–16 ноември 2006 г., Шумен / Ред. Татяна Вътова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2007. – 103 с. дигитално копие

 

1997

[Седемдесет и пет] 75 години Народна библиотека в Шумен : [Юбилеен сборник] : [В 2 ч.] / Състав. и ред. В. Бешевлиева и др. – Шумен : Нар. библиотека – Шумен, 1997.

Ч. 1. Летопис. – 1997. – 48 с. : с факс., фотогр.

Ч. 2. Опис : Издания на библиотеката. Публикации за библиотеката. Архивни материали. – 1997. – 52 с.

 

1993

Стилиян Чилингиров : Сборник материали от научна конференция – Шумен, 28 октомври 1992 / Състав. и ред. Любомир Стаматов, Петранка Лечева. – Шумен : Илия Р. Блъсков, 1993. – 188 с. : с портр., факс. дигитално копие

 


2023

Христо Герчев : Културни послания / Състав. Росица Добрева. – Шумен : РБ „Ст. Чилингиров”, 2023. – 32 с. ; 20 см. – (Литературен пътеводител : маршрут)

Добри Войников : Културни послания. – Шумен : РБ „Ст. Чилингиров”, 2023. – 32 с. ; 20 см. – (Литературен пътеводител : маршрут)

Стилиян Чилингиров : „Последният възрожденец”. – Шумен : РБ „Ст. Чилингиров”, 2023. – 32 с. ; 20 см. – (Литературен пътеводител : маршрут)

Васил Друмев -по повестта „Нещастна фамилия”. – Шумен : РБ „Ст. Чилингиров”, 2023. – 32 с. ; 20 см. – (Литературен пътеводител : маршрут)


2022

[Сто] 100 години Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“-Шумен : Юбилеен вестник, 2022. – Шумен

Памет за култура  : 100 автографа от Книгата за впечатления на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ /  Състав. Татяна Вътова и др. . – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2022 (В. Търново : Фабер) . – [130] с. : с цв. ил. ; 17 см

2021

Маринска, Ружа Лазарова. Имена в българското изкуство от Шумен = Prominent Shumen names in bulgarian art / Ружа Маринска. – Шумен : [Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”], 2021. – 154 с. : с ил. ; 27 см

 

2020

Културен туризъм : места на историческата и културната памет в област Шумен /  Състав. Калина Вълчева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2020. – 84 с. : с ил. ; 20 см

 

Шуменският край : Културно-историческо наследство = The Shumen Region : Cultural and Historical Heritage / Състав. Татяна Вътова ; Прев. Стефан Гандев ; Предпечат Ваня Борисова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2020. – 28, 28 с. : с ил.

 

2019

Управление чрез проекти : Възможности за развитие на читалището като проектно ориентирана организация. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2019. – 98 с.

 

2018

Литературен пътеводител : По стъпките на Илия Блъсков, Васил Друмев, Добри Войников, Сава Доброплодни и Стилиян Чилингиров = Literary Guidebook : Following in the Footsteps of Iliya Blaskov, Vasil Drumev, Dobri Voynikov, Sava Dobroplodni and Stiliyan Chilingorov / Татяна Вътова и др. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2018. – 179 с. : с ил.

 

Росица Добрева и др. В помощ на читалищния библиотекар : Практическо помагало. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2018 . – 68 с.

 

2017

Кратък наръчник в помощ на читалищния библиотекар / Росица Добрева и др. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2017. – 64 с. дигитално копие

 

2016

Петрова, Елена. Творците на Шумен в диалог с Европа = Shumen’s artists in communication with Europe / Елена Петрова ; Ред. Марияна Дженева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” ; Сдруж. Мисия Култура, 2016. – 50 с. дигитално копие

 

Стоянова, Дарина и др.  Места на паметта : Истанбул – Мудания – Бурса – Ялова – Одрин : Пътеводител / Дарина Стоянова, Татяна Вътова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2016. – 69 с. : с цв. ил. дигитално копие

 

2015

Александрова, Красимира и др. Библиотечна икономика : Ръководство за директори : Ч. 1. СФУК / Красимира Александрова, Кръстинка Стоева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2015.

Арт-ателие „Магия от хартия” : 3D оригами, квилинг, декупаж, изонит, фриз. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” ; Сдруж. Мисия Култура, 2015. – 20 с. : с цв. ил.

Добрева, Росица и др. Етеричните масла и опазването на книжните фондове : Практическо помагало / Росица Добрева, Галина Цекова. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2015. дигитално копие

 

Добрева, Росица. Културни политики в обществените библиотеки: исторически ретроспекции и модерни трансформации. – Шумен : Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015. – 264 с. дигитално копие

 

2014

Георгиев, Данко. Кратки фолклорни жанрове / Данко Георгиев. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2014. – 130 с. дигитално копие

 

Гундеров, Николай и др. Хористи = Sboristé : [Пиеса] / Николай Гундеров, Димитър Събов. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2014. – 194 с. дигитално копие

 

2012

Любими игри от отминали дни / Състав. Росица Добрева, Мария Станева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2012. – 16 с. : с ил. дигитално копие

 

2010

Герчева, Румяна. Баба ме научи : Кн. 1 / Румяна Герчева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2010. – 32 с. : с цв. ил. дигитално копие

 

2009

Дженева, Марияна. Обич моя… : 40 стихотворения / Марияна Дженева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2009. – 44 с. дигитално копие

 

2008

Вкусното изкуство : Кулинарни истории и рецепти на известни артисти / Преразк. Красимир Крумов ; Състав. Дарина Стоянова, Росица Добрева. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2008. – 55 с. : с цв. ил. дигитално копие

 

2006

Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев. Смейте се, смейте, очички! : Стихове за деца / Стилиян Чилингиров. – Шумен : Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, 2006. – 40 с. : с ил. дигитално копие