Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

book-cover

Българското Черноморие. Пътеводител

Бисер Попов

Бисер Попов е роден през 1963 г. във Варна. Завършва Институт по международен туризъм “Иван Вазов” – Варна, преминавайки по време на следването си и впоследствие през повечето професии в сферата на туризма, като и досега се занимава активно с методика на екскурзоводството.
Освен дългогодишната си практика в туризма, в продължение на осем години работи и като гимназиален преподавател по английски език, технология на превода от и на английски език, както и литературата на езика.
Понастоящем е главен асистент в Колежа по туризъм към Икономическия университет – Варна, където преподава “Методика на екскурзоводството”, “Практика в екскурзоводството”, “Английски език и туризъм”, “Практика в пътническата агенция” и др.
Автор и съавтор е на множество книги, учебници, помагала, пътеводители и научни публикации.