Библиотеката 24/7

Начало 9 Библиотеката 24/7

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” предоставя на своите читатели няколко услуги, които да улеснят достъпа до различните фондове на библиотеката.

Електронен каталог – Информационните бази на библиотеката са достъпни чрез Интернет.

Дигитална библиотека – Дигитализираните библиотечни колекции могат да се ползват свободно през сайта „Дигитална библиотека”, който работи от 2016 г. В него ще можете да ползвате свободно екземпляри от някои от най-ценните сбирки на нашата библиотека – Възрожденска старопечатна сбирка, Шуменска периодика, Краеведска сбирка, архиви на видни личности, Редки и ценни издания, издания на РБ „Стилиян Чилингиров“.   

Междубиблиотечното книгозаемане е специализирана библиотечна услуга, която предоставяме на своите потребители, за да удовлетворим търсенето и ползването на библиотечни документи които не са притежание на нашата библиотека.

Библиомат – Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” предлага на своите читатели възможността да заемат книги за дома и да ги връщат в удобен за тях момент, несъобразен с работното време на институцията.