Библиографски справки

2020 г.

 • Административнонаказателна отговорност на юридически лица (чл. 83 и 83а от Закона за административните нарушения и наказания). – 42 загл.
 • Борис Кирилов Христов (поет) – от и за него. – 56 загл.
 • Георги М. Райчев – от и за него. – 124 загл.
 • Трудово право; трудова дисциплина; дисциплинарни наказания; контрол на труда – 71 загл.
 • Консорциуми и граждански дружества по ЗЗД и техните представителства – 45 загл.
 • Формиране на технологична култура у 5-6 год. Деца в условията на проектно базирано обучение – 76 загл.
 • Професионален и личностен профил на директора на детска градина – 68 загл.
 • Литература от Иван Танчев – 16 загл.
 • Играта в образователното взаимодействие по БЕЛ в детската градина (5-7 год. възраст) – 51 загл.
 • Психология, мотивация и ценностната система на отделния човек (и като част от определено общество) при предоставянето на работната си сила и полагането на труд – 24 загл.
 • Шуменска комуна – 32 загл.
 • Социално планиране – 19 загл.
 • Социална политика – 34 загл.
 • Синтаксис. Морфология на българския език – 64 загл.
 • Организация и управление на социалните дейности – 67 загл.
 • Формиране на българската музикална култура. Първи учебници по музика. Добри Христов, Ангел Букорещлиев, Александър Кръстев, Карел Махан – 43 загл.
 • Кариерно развитие на студентите от специалност „Социална педагогика” – 72 загл.
 • История на социалната работа – 19 загл.
 • Дигитализация и образование – 100 загл.
 • Енергийни системи и енергийни ресурси – 9 загл.
 • Александър Мутафов
 • Балалаечен оркестър – Шумен
 • Васил Стоянов
 • Вичо Панов
 • Върбица
 • Димитраки Константинов
 • Духов оркестър – Шумен
 • Йероним Богутински
 • Каспичан
 • Коста В. Каварналиев
 • Маня Икономова
 • Марин Куцаров
 • Матю Златев Рачев
 • Народни будители – Шумен
 • Никола Козлево
 • Нови пазар
 • Военни паметници – Шуменско
 • Симеон Янчев
 • Тодор Джебаров
 • Хуманитарна гимназия – Шумен
 • Юрий Аврамов

2019 г.

 • Константин Величков – от него, за него – 135 загл.
 • Ильо войвода ( Ильо Марков – Малешевски). – 31 загл.
 • Стоян Заимов. – 71 загл.
 • Социална и демографска статистика. – 44 загл.
 • Изследване на логистичните системи за управление на технологичния процес. – 47 загл.
 • Възникване и развитие на социалната работа в Централна и Източна Европа. – 45 загл.
 • Играта за възпитанието на децата в предучилищна възраст (доп. Справка от 2010 г.). – 17 загл.
 • Формиране на ключови компетентности в обучението география и икономика в гимназиалния етап. – 126 загл.
 • Социализиране на непопулярно културно-историческо наследство чрез интерактивни технологии и мултисекторни сътрудничества – 38 загл.
 • Класифицираната информация и правата на гражданите в наказателния процес – 41 загл.
 •  Методологически проблеми на социалната работа – 55 загл.

2018 г.

 • Управление на човешките ресурси в центровете за подкрепа на личностно развитие. – 45 загл.
 • Държавен бюджет. – 36 загл.
 • Възможности за осигуряване на безопасни условия на труд при съхранение и транспортиране на въоръжение и бойни припаси. – 23 загл.
 • Нестинарство. – 34 загл.
 • Страхът във философски, етически и религиозен аспект – 72 загл.
 • Превенция на риска и противодействие на заплахи в банковата сфера (допълнение към справка от 2016 г.) – 27 загл.
 • Формиране на ценностни ориентации в обучението по география и икономика на гимназиален етап – 71 загл.
 • Ролята на корпоративната култура в дейността на предприятието – 65 загл.
 • История на българските земи ХV-ХVІІ в. – 150 загл.
 • Агресия – превенция на агресивното поведение при децата в детската градина – (допълнение към справка от 2013 г.) – 54 загл.
 • Христо Огнянов – от и за него – 113 загл.
 • Фондация „Панчо Владигеров”
 • Марин Калинов – от него и за него
 • Аферата Шарл – Жан в шуменската периодика
 • Стоян Данев – за него
 • Химически завод „Панайот Волов” АД
 • Квартал „Тракия”
 • „Градска градина”
 • гр. Хитрино
 • Парк „Кьошкове”
 • Рашо Рашев – от и за него в РБ – Шумен

2017 г.

 • Културата на траките и връзката с Египет – 43 загл.
 • Феноменът „Окото” и скалните манастири около него – 29 загл.
 • Контрол на болката при онкологични заболявания – 35 загл.
 • Периодичният печат излизал в Шумен в периода 1944-1969 г. – 28 загл.
 • Счетоводно отчитане на разходите в бюджетните предприятия – 33 загл.
 • Постъпила в РБ литература по Икономика и управление в периода 2012-2017 г. – 324 загл.
 • Финансови пазари – 26 загл.
 • Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев” в периода 1990-2017 – 64 загл.
 • Междукултурни различия в управление на ЧР при работа по проекти – 36 загл.
 • Автори на детска литература (с кратки биографични данни) – 15 български, 10 чуждестранни – 325 загл.
 • Анри Кулев – 55 загл.
 • Олег Ковачев – 27 загл.
 • Свилен Симеонов – 7 загл.
 • Христо Димитров – 21 загл.
 • Болести по птиците – 44 загл.
 • Птиците в България. Диви птици, Домашни птици. Отглеждане. – 122 загл.
 • Имунитет. Имуностимулиращи храни и добавки. – 66 загл.
 • Китай – история, бит, култура (само книги) – 123 загл.
 • Китайска медицина -62 загл.
 • Водолечение – 31 загл.
 • Вино, винопроизводство и лечебно действие на виното – 103 загл.
 • Формиране на функционална грамотност – 129 загл.
 • Енигматиката и математиката за оптималното развитие на интелекта на учениците – 70 загл.
 • Рок музиката в книги – 74 загл.
 • Диалектите в българския език – 96 загл.
 • Приложна лингвистика – 32 загл.
 • История на социалната работа в Европа и САЩ – 13 загл.

2016 г.

 • Ролята на бизнескомуникацията в управлението на проекти – 36 загл.
 • Миграционните процеси – заплаха за националната сигурност на България – 32 загл.
 • Оптимизиране на практическата подготовка на бъдещи социални работници – 62 загл.
 • Социализация на 6-7 годишни деца – 49 загл.
 • Училищна готовност при деца с интелектуална недостатъчност – 77 загл.
 • Превенция на риска и противодействие на заплахи в банковата сфера – 69 загл.
 • Педагогическа технология за изграждане на адекватна представа за окръжаващата среда при децата от предучилищна възраст – 78 загл.
 • Фантастика и фентъзи в РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен
 • 35 години от създаването на паметник „Създатели на българската държава” – 264 загл.
 • 120 години от рождението на Боян Българанов (20.10.1896-26.12.1972) – военен, политически и държавен деец – 105 загл.
 • Опити за театрална дейност в Шумен преди 1856 год. – 45 загл.
 • 160 години от първото театрално представление в Шумен – 121 загл.
 • Преславските манастири – 81 загл.
 • Иван Евстратиев Гешов – 142 загл.
 • Диабет – 95 заг
 • Ономастика. Прякор. Псевдоним – 50 загл.
 • Аксиология на човека в българската и немската фразеология – 42 загл.
 • Бежански въпрос и миграционни процеси и  – 70 загл.
 • Взаимодействие „Детска градина – семейство” – 38 загл.
 • Телевизия Шумен – 133 загл.
 • Николай Гундеров – 144 загл.
 • Развитие на социалните умения на децата от предучилищна възраст – 97 загл.
 • Рилски манастир – 11 загл.
 • Програмиране на С++ – 33 загл.

2015 година

 • Теоретични аспекти на социално-педагогическата дейност в базите от социалната система – 200 загл.
 • Формиране на емпатия у учениците от начална училищна възраст чрез средствата на изобразителното изкуство – 340 загл.
 • Логистична система за контрол на качеството на машиностроителното производство – 42 загл.
 • Бъчварство – забравени занаяти (статии в Интернет)
 • Повестта „Варлаам и Йоасаф” в старобългарската литература – 34 загл.
 • Политически партии и организации в България в периода 1918-1938 г. – 241 загл.
 • Нравствено и естетическо възпитание в детската градина. Форми на работа – 139 загл.
 • Омбудсман – статут в България и по света – 73 загл.
 • Материали за Куба във фонда на РБ – Шумен – 71 загл.
 • Литература за адвентистката и баптиската църква – 64 загл.
 • Защитени дисертации на тема „Медии” – в сайтове на български ВУЗ-ове и в COBISS – 4 + линкове.
 • Книги от отдел „Религия. Теология” във фонда на РБ –Шумен
 • За „Епически песни” на П. Славейков (след 2000 г.) – 35 загл.
 • Логистична система за контрол на качеството на машиностроителното производство – 42 загл.
 • Капитан Петко войвода (книги)– 8 загл.
 • История на педагогиката и българското образование (книги) – 23 загл.

2014 година

 •  Методи в обучението по изобразително изкуство. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство – 33 загл.
 • Психология на възприемането на музиката (л-ра 2009-2013) – 12 загл.
 • Словоред на простото изречение (изказване) в българската разговорна реч – 95 загл.
 • Обучение, квалификация, атестация на административни и държавни служители – 23 загл.
 • Глобализация и държава – 26 загл.
 • Организация на педагогическия процес на смесената по възраст група в детската градина – 50 загл.
 • Кабиюк – исторически данни – 25 загл.
 • Социализация на деца от предучилищна възраст (деца от 3 до 7 години) – 65 загл.
 • Личностна готовност на децата за училище – 56 загл.
 • Качество на образованието – държавни образователни изисквания; методи на оценяване – 67 загл.
 • Теория и история на библиографията – 124 загл.
 • Медико-социални проблеми на аборта – 42 загл.
 • Акушерката в семейно-консултативната дейност с приоритет женското здраве сред маргиналните групи – 21 загл.
 • Формиране на нравствено-естетически ценности у децата в предучилищна възраст – 69 загл.
 • Модел на управление на образователни услуги и институции в системата на предучилищното възпитание – 88 загл.
 • Логистични проблеми на производствената фирма – 38 загл.

2013 година

 • Отношението на родителите към здравословното хранене на децата – 41 загл.
 • Социални дейности – 199 загл.
 • Спортната метафора в онлайн изданията – 36 загл.
 • Съвременни тенденции в обучението на музикално надарени деца – 37 загл.
 • Устойчиво развитие на горите в България (икономически аспекти)– 44 загл.
 • Евгения Попова (от нея) – 34 загл.
 • Агресията в предучилищна възраст – 41 загл.
 • Насилието над деца – 21 загл.
 • Страхът – 47 загл.
 • Европейски съюз. Европейски програми и политики за младежта – 78 загл.
 • Модел на управление на образователни услуги в предучилищното образование – 67 загл.
 • Диворастящи синьо-зелени водорасли – 12 загл.

2012 година

 • Религиозна толерантност и църковни канони (църковна икономия) – 70 загл.
 • История на новобългарския книжовен език – 34 загл.
 • Политическа география на Близкия Изток
 • Развитие на символно-аналитичната култура на учениците в обучението по „Домашна техника и икономика” (5-6 кл.) – 47 загл.
 • Дуализмът в старата българска литература – 39 загл.
 • Ролята на мениджъра в мотивирането на персонала при превенция на текучеството в здравни заведения – 94 загл.
 • Музикално възпитание и музикални игри в детската градина – 65 загл.
 • Трендафилът в български фолклор – 13 загл.
 • Добруджанският въпрос – 39 загл.
 • Икономика. Микроикономика. Макроикономика – 68 загл.
 • Нравствена свобода – 34 загл.
 • Развитие на танцовата самодейност – 17 загл.
 • Професиология. Професиограми – 18 загл.

2011 година

 • Комуникация при деца с умерена степен на интелектуална недостатъчност – 38 загл.
 • Переносное значение существительны называющих лиц по роду занятии в русском и болгарском языке – 21 загл.
 • 40 години ученически хорови празници „Добри Войников” – Шумен – 216 загл.
 • Ролята на директора за развитие на колектива в детската градина – 51 загл.
 • Проблеми на дефицитното бюджетно финансиране в България в периода 2007-2011 г. – 42 загл.
 • Активността на ромските ученици в процеса на обучение в начална степен – 28 загл.
 • Далечният Изток (Китай, Япония) – култура, литература, история – 71 загл.
 • Управление на паричния поток на възнагражденията във фирмата – 50 загл.
 • Междупредметни връзки в обучението по математика в І клас – 25 загл.
 • Работа с изоставащи от учебния материал ученици – 43 загл.
 • Нравствеността на ордените в католическата църква – 41 загл.
 • Причини за агресията между децата и детската литература като средство за преодоляването й – 29 загл.
 • Проблеми на екологичното възпитание в предучилищна и начална училищна възраст – 44 загл.
 • Граждански контрол над администрацията – 24 загл.
 • Интеркултурно образование в детската градина (актуализирана от 2010 г.) – 84 загл.

2010 година

 • Мотивацията в училище – 77 загл.
 • Социокултурни измерения на свободното време при децата (5-8 кл.) – 40 загл.
 • Роля на консултирането в управлението на човешките ресурси в организацията – 68 загл.
 • Зависимост на взаимоотношенията между съпрузите и субективната им оценка за тяхното благополучие – 94 загл.
 • Играчките и игрите на децата – удоволствие и възпитание. Формиране на детския нрав и характер – 52 загл.
 • Психологически особености на хазартен тип хора – 31 загл.
 • Роля на индустриалните паркове в развитието на местната икономика – 19 загл.
 • Отношенията на прибалтийските републики с Русия до 1917 г. – 15 загл.
 • Личностната готовност на децата за училище – 43 загл.
 • Публикации на проф. Яни Милчаков и доц. Юри Проданов – 69 загл.
 • История на изкуството (публикации след 2000) – 29 загл.
 • Формиране и развитие на българската архиескопия и патриаршия – 62 загл.
 • Новите идеи за човека във философската антропология на Владимир Соловьов – 41 загл.
 • Темперамент (характер). Когнитивна психология – 42 загл.
 • Интеркултурно образование в детската градина – 80 загл.
 • Приватизацията в България – елемент на структурното преустройство на бизнеса – 67 загл.
 • Балканската проблематика в системата на обучението по история и цивилизация (5-12 кл.) – 43 загл.
 • Антропогенно замърсяване на въздуха – 49 загл.
 • Екологични понятия в детската градина – 36 загл.
 • Екологични понятия в учебника по Природознание – ІV кл. – 23 загл.
 • Екологизацията на учебното съдържание по учебния предмет Природознание – ІV кл. – 32 загл.
 • Оценка на екологичния риск и влиянието върху средата за сигурност – 30 загл.
 • Прилагане методът на проектите в обучението по география – 32 загл.
 • Васил Друмев – от него; за него – 62 загл.
 • Изучаването на басня в началното училище – 20 загл.
 • Тракийски селища в римска и късноантична епоха (І-VІ в.) по българските земи – 55 загл.

2009 година

 • Инвестиции – 24 загл.
 • Проблеми на умствено изостанали деца в предучилищна възраст – 37 загл.
 • Детска художествена литература на български език, първо изд. – 129 загл.
 • Лоялност към фирмената организация – 48 загл.
 • Екомониторинг – 10 загл.
 • Астрономия – 56 загл.
 • Хуманизмът и иновациионните технологии в образователно-възпитателния процес в съвременното българско училище – 82 загл.
 • Метафора – 23 загл.
 • Самооценка и ценносна ориентация при юноши с девиантно поведение – 48 загл.
 • Интелектуалното развитие при 5-7 годишни деца – 84 загл.
 • Изследване нивото на самооценка и потребностите за постижения, сравнено с успеха на ученическия клас – 84 загл.
 • Обучение и възпитание на деца от 1 до 3 год. Възраст – 43 загл.
 • Проблеми на самочувствието, активността, настроението и мотивацията за постижения (при хора с увредено зрение) – 37 загл.
 • Пунктуацията в българския език – 31 загл.
 • Управление на външния дълг на България – проблеми и тенденции – 37 загл.
 • Дисциплината в българското училище. Учебници по педагогика, теория на възпитанието излезли след 1989 г. – 74 загл.
 • Райно Попович – 20 загл.
 • Предучилищното възпитание в Шумен – история и съвременност – 190 загл.
 • Бележити дати.

2008 година

 • Развитие на вниманието в предучилищна възраст – 43 загл.
 • Тревожността при работещите с психично болни хора – 44 загл.
 • Депресия, фрустрация като състояние. Психологически тестове за установяването им – 70 загл.
 • България през І световна война – 49 загл.
 • Трудова психология – 66 загл.
 • Карибската криза през 1962 год. Косовската криза- 1999 г. като проблем на теорията на МО – 61 загл.
 • Груповото обучение при запознаването на учениците от началното училище с природната среда – 39 загл.
 • Формиране самооценката на детето и влиянието на неговото семейство – 49 загл.
 • Оптимизъм – 29 загл.
 • Причини за престъпното поведение в подрастващата възраст – 60 загл.
 • Агресията при тийнейджърите между различните етноси – 73 загл.
 • Позитивна психотерапия и преодоляване на конфликти в училищния клас – 56 загл.
 • Ролята на информационните технологии за пропедевтиката на геометрични знания в І клас – 36 загл.
 • Диабет – 40 загл.
 • Развитието на детето в контекста на семейните и социални взаимоотношения – 95 загл.
 • Възпитателно-образователна работа с ученици от 8-12 кл.; адаптация – социална, от селото към града, в училище, по отношение на майчиния език към официалния български ез. – 63 загл.
 • Дневниците и мемоарите като извор за новата българска история (1878-1944 г.) – 76 загл.
 • Библиографски справки за акредитация на спец. „Растителна защита” в ШУ по 44 дисциплини: ботаника, математика, систематика на растенията, почвознание, животновъдство, органична и неорганична химия, земеделие, зеленчукопроизводство, фитопатология, фуражно производство, хербология, карантина на растенията, напояване и отводняване, пестициди, агротоксикохимия, икономика и управление, ненасекомни неприятели, обща и специална ентомология, обща екология, механизация на земеделието, промишлена микробиология, физиология на растенията, аграрно право, генетика и селекция на растенията, химическа защита, ксенобиотици, охрана на труда, растителна защита, екологична физиология на растенията, лозарство, овощарство, зоология, информатика, земеделска микробиология, растениевъдство, агрохимия, анализ и контрол на растителните продукти, геодезия, имунология и вирусология, мениджмънт, статистически методи, период. изд. по селско стопанство (2004-2008 г.).
 • Депресия и надежда при деца в начална училищна възраст – 70 загл.
 • Бележити дати.
 • Лидерство и работа в екип – 36 загл.

2007 година

 • Агресията.
 • Играта в чуждоезиковото обучение (английски език) в IV клас.
 • Европейски стандарти за социална работа при изграждането на социални услуги.
 • Икономика и управление в здравеопазването. Здравната реформа. Обществено здравеопазване. Промоция на здравето. Медицинска етика.
 • Развитие на комбинативните способности на учениците от VII клас чрез изобразителното изкуство.
 • Приемственост между подготвителна група и I клас при запознаване на децата със социалната среда.
 • Историята на Нови пазар в обучението по „Човек и общество” в III и IV клас.
 • Отношението на ученици и родители към обучението по бълг. език и литература в билингвиална среда.
 • Обучението в началното училище и целите на гражданското образование.
 • Интелектуалното развитие на децата от 6-7 годишна възраст.
 • Тревожността и депресията и тяхното въздействие върху социалните работници.
 • Невротизъм в детско-юношеска възраст.
 • Владимир Висоцки.
 • Психологически проблеми на професионалното ориентиране на учениците от горен курс.
 • Запознаване на децата от начална училищна възраст с животните.
 • Психологическо изследване стиловете на мислене за деца в прехода между начална и средна училищна възраст.
 • Знанията и уменията на учениците по природознание в IV клас.
 • Турска литература (вкл.и художествена)и култура.
 • Стратегически мениджмънт на детската градина.
 • Управление на качеството на услугите в хотелиерството и ресторантьорството.
 • История на Османската империя. Суфизъм.
 • Урбанистика. Управление и оценка на недвижим имот. Общински имоти.
 • Периодика в социално-икономическото развитие на горите в България.
 • Тревожност, агресия, депресия.
 • Професионално ориентиране и кариерно развитие.

2006 година

 • Билингвизъм в детската градина – 47 загл.
 • Частно историческите и социологически понятия в понятийната система по история – 33 загл.
 • История на театъра в България – 27 загл.
 • Инвестиции – 58 загл.
 • Интеграция и адаптация на умствено изостанали деца – 22 загл.
 • Стратегии за изразяване на учтивост в българския език – 36 загл.
 • Ангел Каралийчев като автор на приказка – 29 загл.
 • Формиране на идентичност – 109 загл.
 • Връзка между интелигентност и готовност за училищно обучение (предучилищна степен) – 53 загл.
 • Митологичното в идилиите на П. Ю. Тодоров – 32 загл.
 • Стоян Русев (Дядо Благо) – автор на художествената гатанка – 9 загл.
 • Социолингвистични измерения на нормативността в българския диалог – 35 загл.
 • Преразказът в литературното обучение в ІV клас – 54 загл.
 • Българското народно танцово изкуство (Шуменския край) – 15 загл.
 • Отношенията между педагогическия персонал в детската градина – 71 загл.
 • Разузнаване, тероризъм – 110 загл.
 • Начално възпитание – дисциплина, проблемно поведение – 68 загл.
 • Ценностни ориентации в юношеска възраст – 65 загл.
 • Владимир Трендафилов – от него, за него – 34 загл.
 • Интеркултурно образование – 80 загл.
 • Детска литература – 271 загл.
 • Стрес. Същност, видове и източници на стрес. Превенция на стреса. Управление на стреса – 73 загл.
 • Диагностика на литературно-интерпретативно съчинени и есе в Х клас при преподаване на западноевропейска литература – 48 загл.
 • Невербална комуникация – 64 загл.
 • Екологично образование и възпитание в начална степен – 63 загл.
 • Наркотици в юношеска възраст. Профилактика на наркоманиите – 70 загл.
 • Чуждестранно подпомагане на малкия и среден бизнес в България – 29 загл.
 • Компютърното обучение в училище – 35 загл.
 • Ролята на формирането на елементарни математически представи и понятия за интелектуалното развитие на деца-билингви в детската градина – 73 загл.
 • Структура на образователната система на Република Македония – 10 загл.
 • Технологично обучение – 122 загл.
 • Бележити дати 2007 г.
 • Състояние и перспективи за развитие на организирания ловен туризъм в Шуменска област – 39 загл.
 • Участието на САЩ в І-та световна война – 36 загл.
 • Психоанализа. Психодиагностика. Психотерапия. Психологически тестове. Тестове за интелигентност – 95 загл.
 • Биотехнологии. Генно инженерство. Биохимия – 94 загл.

2005 година

 • Икономика и управление на туризма. География на туризма. Туристически ресурси. Алтернативен туризъм – 88 загл.
 • Конфликтът. Обща теория на конфликта. Проявление на конфликта – в образованието и здравеопазването. Конфликтът в семейството и на работното място. Регионални и глобални конфликти. Управление на конфликта – 109 загл.
 • Правата на детето. Социална защита на децата. Насилието над деца. Детската агресивност – 89 загл.
 • Биохимично изследване на цвекло. Цвекло – характеристика, биологични изисквания, особености – 60 загл.
 • Личностни взаимоотношения на децата от предучилищна възраст – 97 загл.
 • Особености в психосоматичното развитие на деца с ДЦП (детска церебрална пареза) – 67 загл.
 • Местно самоуправление. Демографска ситуация. Демографско развитие. Инфраструктура и регионално развитие. Регионална икономика. Регионално планиране. Регионални стратегии за развитие. Заетост и безработица – 215 загл.
 • Промените в източноевропейските страни в края на 80-те години на ХХ век – 173 загл.
 • Създаване и развитие на РСДРП – меншевики – 20 загл.
 • Колониална система – създаване, развитие, разпадане – 48 загл.
 • Проблеми на старите хора – 37 загл.
 • Ресурси и сигурност – 141 загл.
 • Оптимизиране на речниковия състав при учениците в помощно училище – 57 загл.
 • Изменения в старческа възраст, етнически различия – 103 загл.
 • Предучилищното възпитание на съвременен етап – 108 загл.
 • Гражданско образование в детската градина – 47 загл.
 • Есето в гимназиална степен – 35 загл.
 • Интегрирано образование на деца със специфични обучителни трудности – 86 загл.
 • Развитие на самосъзнанието и полово-възрастова идентификация при децата от предучилищна възраст – 57 загл.
 • История на журналистиката. Медиите в съвременното общество. Журналистическа етика. Езикът на медиите – 155 загл.
 • Формиране на познавателен интерес чрез обучението по математика в ІІІ клас – 63 загл.
 • Стара бълг. литература. Възрожденска л-ра. Съвременна бълг. Поезия – 208 загл.
 • Западноевропейска л-ра: Средновековие; Ренесанс; Класицизъм; Просвещение; Реализъм (Балзак; Стендал; Мопасан); Джовани Бокачо; М. Сервантес; У. Шекспир – 203 загл.
 • Руска л-ра: Пушкин; Гогол; Чехов; Достоевски; Толстой; Тургенев – 197 загл.
 • Старогръцка литература – 88 загл.
 • Материали в помощ на зрелостници и кандидат-студенти по: История; География; Биология; Химия; Физика; Математика – 165 загл.
 • Хр. Ботев; Ив. Вазов – 257 загл.
 • Елин Пелин; Йордан Йовков – 321 загл.
 • Алеко Константинов; Николай Лилиев; Гео Милев – 247 загл.
 • Пенчо Славейков; Христо Смирненски; Пейо Яворов – 413 загл.
 • Елисавета Багряна; Димитър Димов; Ивайло Петров; Димитър Талев; Николай Хайтов – 256 загл.
 • Никола Вапцаров; Атанас Далчев; Димчо Дебелянов – 279 загл.
 • Икономика, управление и планиране на селското стопанство – 278 загл.
 • Бележити дати 2006 г.
 • Публични финанси. Местни финанси. Регионална икономика – 110 загл.
 • Публични (обществени) комуникации. Пъбликрилейшънс; Бизнес комуникации; Комуникации в управлението; Медии и комуникации; Маркетингови, рекламни комуникации; Информационни технологии и комуникации; Интеркултурни и езикови комуникации; Психология и социология на комуникациите – 134 загл.
 • Управление на човешките ресурси – 83 загл.
 • Европейски съюз. Европейска интеграция. Гражданите на ЕС. Единният европейски пазар. Политики на ЕС. Фондове и програми. България и ЕС – 253 загл.
 • Реклама – справочници. Рекламата в България – история перспективи. Същност, цели стратегии на рекламата. Маркетинг, реклама, пъблик рилейшънс. Видове реклама. Психология на рекламата. Взаимоотношения рекламодател – рекламен агент – 111 загл.
 • Психическа готовност за училищно обучение на деца-билингви – 91 загл.
 • Художествена литература за деца на български език, издадена през 2004-2005 г.
 • Формиране на времеви представи при децата от подготвителната група в детската градина – 48 загл.
 • Маркетинг – същност, цели, стратегии. Международен маркетинг. Маркетинг в различни области. Мрежов маркетинг – MLM – 153 загл.
 • Тероризъм и борбата с него. Същност на тероризма, цели, субекти, обекти и методи на тероризъм. Държавен, международен и вътрешен тероризъм. Антитероризъм – 200 загл.
 • Иновационни методи – стимул в активизиране на педагогическата дейност на учителите от начален и прогимназиален етап на основното образование – 60 загл.
 • Арттерапия – 40 загл.
 • Дроги и наркомания. Предпазване и терапия – 120 загл.
 • Арменците – бит и култура. Традиции, религия, етнопедагогика – 57 загл.
 • Метафора. Метафората при символистите – 9 загл.
 • Играта и нравственото формиране на децата – 89 загл.
 • Диагностициране на децата за обществената среда – 57 загл.
 • Полезни адреси в Интернет.