Проф. д-р Валентин Плетньов е археолог във Варненския музей с интереси в областта на Късната античност и Средновековието. Автор е на над сто статии, студии и няколко монографии, свързани с археологията, историята и културата по Черноморието, както и с развитието на християнството и църквата в Българския североизток и по-специално с историята на Одесоската и Варненската митрополия Настоящата книга е разказ за историята и археологията на две от провинциите на Източната римска империя – Скития и Втора Мизия, съпроводен от многобройни извадки от текстове на различни хронисти, съвременници на събитията през III – VII в. Проследено е развитието на две провинции, в които имало множество градове и крепости, които били превземани, […]

15 April 2019

“История на българските държавни символи” е историята на герба, знамето и химна на България. Изложението има за цел да запълни множеството празноти, съществуващи в предходни проучвания, както и да поправи някои грешки. Досега в България не съществува цялостно, детайлно изследване на историята на националните символи. Ето защо настоящият труд запълва тази празнина, съществуваща от години в българската историография. При подготовката на изложението са издирени множество допълнителни извори, които досега не са били известни на изследователите. Обърнато е внимание на някои пренебрегвани факти, детайлно са анализирани и причините, довели до една или друга промяна в символите. “История на българските държавни символи” е опит за цялостна систематизация на натрупаните до момента знания […]

15 April 2019

д-р Валери Кацунов, проф. д-р Пламен Митев, доц. д-р Валери Колев, проф. д-р Евгения Калинова, проф. д-р Искра Баева “История на България в дати” представя историята на България не по традиционния начин – чрез отделни разкази за важните събития, а чрез хронологичното подреждане на много по-широк кръг прояви. Тя проследява станалото с нашите предци от първите писмени и материални сведения за славяните и старите българи до нашата съвременност, всъщност до последните дни на 2016 г. Този подход позволява на читателите да видят развитието на държавата не само чрез т.нар. исторически разказ, а с помощта на дългата поредица от малки събития от различни сфери на живота – политиката, икономиката, културата, всекидневието, […]

15 April 2019

Изложба на дизайнерката Моника Господинова и модна марка MGrieL fashion в подкрепа реализирането на конкурса „Неоткрити, красиви надежди” за творческа изява на хора с ментални увреждания Изложбена зала13-25 април

13 April 2019


Синият час във фотографията са кратките 15-минутни времеви отрязъци непосредствено преди изгрева и след залеза – промеждутъци между тъмното и светлото, по време на които тъмносиният нюанс на небето и меката дифузна светлина създават поразителния визуален ефект и особената романтично-драматична нюансираност на направените в този отрязък кадри. Именно оттук, от […]

12 April 2019Неконвенционалните медицински практики, одобрени у нас, и взаимодействието им с конвенционалната медицина; същността на хомеопатията като неконвенционален метод на лечение, който лекува не болестта, а болния човек, и в основата на който е персоналният холистичен подход, при който всеки болен е лекуван в контекста на своята уникалност като живо същество, […]

11 April 2019