Тази книга съдържа основни понятия и категории от митологията и религиите. Чрез текстове и много примери са представени древните културни практики. Целта е да се обогати общата култура на студентите, като се разширят познанията им по история на културата и религиозните феномени чрез инструментариум от термини и понятия.

18 October 2017

Агресивните деца се струват на другите като пакостници, пречещи на реда, докато самите те се възприемат като жертви. Доказалата се програма на Франц и Улрике Петерман показва как агресивните деца могат да бъдат извадени от затворения кръг на насилието. “Работа с деца с агресивно поведение” описва феномените и причините за агресивното поведение и представя терапевтична програма за агресивни деца, която има за цел да ги научи на уместни начини на поведение. Програмата може да се проведе като индивидуална или групова работа, както и да се комбинира с съпровождаща работа с родителите. Подходяща е за момчета и момичета между 6 и 12 години, които показват агресивно и противопоставящо се поведение. Може […]

18 October 2017

Константин Величков като книжовен и обществен деец; като поет, писател, преводач и художник, личност с възрожденски идеали и европейска култура, личност, която активно участва в съграждането на немалко мостове в сложния процес на промяна и европеизиране на културния живот на България след Освобождението. Това бяха част от аспектите на дискусията […]

17 October 2017

Факултет по хуманитарни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски” и РБ „Стилиян Чилингиров” организират представяне на книгата на проф. Надежда Бонева „Непознатият Константин Величков” Модератор: проф. Сава Сивриев Фоайе – ІІ етаж 18.00 ч.  

16 October 2017

Почти във всички области на психологията може да се открие един сблъсък, едно противопоставяне на две различни изначални позиции: едната е, че особеностите на феномените на човешката познавателна система трябва да се търсят в особеностите на биологичното устройство на хората; другата поставя ударението върху нашата памет – знанията, вярванията и убежденията ни. В книгата се дискутира най-вече втората парадигма, т. нар. конструктивизъм, в областта на зрението, социалните взаимоотношения, емоциите, взимането на решения, езика. Хипотезата е, че конструктивистките феномени са свързани не толкова с отделните елементи, колкото с връзките между тях, т.е. с релациите. Накрая, по логически път ще се изведе необходимостта някаква част от човешкото знание да ни е дадена […]

16 October 2017

Книгата включва характеристика на поведенческите проблеми в предучилищна възраст, прояви, разпространение, етиологични фактори за поява по отношение на индивида и заобикалящата среда, терапевтични перспективи. Представени са някои нарушения – поведенческо разстройство, опозиционно разстройство, хиперактивност и дефицит на вниманието, методи за оценка на емоционални и поведенчески проблеми в предучилищна възраст и данни от приложение на Поведенчески въпросник за деца на възраст 1.5 – 5 години за българските деца. Включена е и структура на програма за ранни интервенции. Маргарита Станкова е завършила Медицински университет – София и магистърска програма “Комуникативни нарушения” в Нов български университет. Доктор е по медицина – специалист по психиатрия. Преподава в програмите по психология, клинична психология и логопедия […]

16 October 2017

Книгата разглежда въпроса доколко аналогиите са базисен механизъм в мисленето на малките деца, който не зависи от областта на познание и може да е вроден и / или придобит. На този възглед е противопоставено мнението, че аналогиите представляват сложен и късно развит механизъм, който затруднява децата поне до възраст 11 – 12 години. За целта е направен обзор на теориите за развитието на разсъжденията по аналогия, представени са данни за наличието на този механизъм на мислене при деца и животни, както и при деца с атипично развитие и хора от различни култури. В допълнение са разгледани факторите, които улесняват малките деца при правенето на аналогии, както и връзката на разсъжденията […]

16 October 2017

Колекция “Европа – разбирана и правена”. Този труд е новаторски, защото надхвърля най-разпространените анализи в областта на стратегиите или на икономическите подходи, които изследват най-вече функциите за намаляване на разходите или преимуществата. Той също така е силно мотивиращ: Кристоф Асанс обяснява как капитализмът може (трябва?) да се развива в тази логика на мрежата, която позволява да се да се “помирят” социалните стремежи с конкурентоспособността. Предприятието в мрежа е място за социализиране, което не нещо ново, но където много по-силно, отколкото преди, “стойността зависи от споделянето на знания, от обмен на подаръци, от спазването на дадената дума”. Управлението в мрежа “се налага в сложен контекст”, а мрежовият капитализъм, обединен чрез “социално […]

16 October 2017

Книжен център „Светъл път” организира лекция на Мариана Деевска на тема: „Здравето – естествено състояние на организма” и представяне на книгата на Татяна Микушина и Елена Илина „Тайните на музиката” Заседателна зала 14 октомври: 14-16:00 ч.   15 октомври: 12-14:00 ч.

14 October 2017

Шеста алтернативна научна конференция ЕЗОТЕРИКА И ДУХОВНОСТ – ЖИВОТ В НОВОТО ИЗМЕРЕНИЕ 14 – 15 октомври 2017 ПРОГРАМА 14.10.2017   СЪБОТА 09:00   РЕГИСТРАЦИЯ 09:30   ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 10:00-10:30     Христо Михайлов – Агресията като поведение на променена вибрация на съществуване 10:45-11:15     Елисавета Александрова-Зангелми – Регресията – средство за решаване на здравословни проблеми […]

14 October 2017