Дейности по два проекта, защитени в партньорство със СНЦ „Мисия Култура” през Общински фонд „Култура”, стартира Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”. Идеята на проекта „Творец без граници – Николай Гундеров” е осъществяването на програма, която да разкрие в по-широк аспект профила на известния шуменски поет, драматург, режисьор и актьор в контекста […]

30 June 2014

30.06. – 04.07. „На крилете на мечтите” – Авиомоделизъм със Свилен Земеделски 10:00 – 12:00 ч. Възраст: 1 – 7 клас Брой: 15 деца Свилен Земеделски е студент 2 курс в ШУ „Епископ Константин Преславски”, спец. ПОИИ. Ателието е насочено предимно към момчешката аудитория като ще включва изработка на четири […]

30 June 2014


Катедра Турска филология организира Студентско-преподавателски семинар „Изгубени в превода“, който ще се проведе в Регионална библиотека, на 26 юни 2014 г. от 9:30 часа. Очаква се участниците да разгледат въпроси из областта на различните видове преводи; лексикалните, терминологични, синтактични и други проблеми при преводам преводът като културен трансфер и средство […]

26 June 2014

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ: МУЗЕЙНИ ПЕРСПЕКТИВИ Посветена на 110 години от създаването на Регионален исторически музей – Шумен Шумен, 25–27 юни 2014 г. 26 юни Тематично направление „МУЗЕЯТ, ТУРИЗМЪТ И ДРУГИТЕ КУЛТУРНИ ИНДУСТРИИ” Зала Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен 9:00–12:30 ч. Председател: проф.дизк Симеон Недков […]

26 June 2014

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ: МУЗЕЙНИ ПЕРСПЕКТИВИ Посветена на 110 години от създаването на Регионален исторически музей – Шумен Шумен, 25–27 юни 2014 г. 25 юни Тематично направление „МУЗЕЯТ, ПАЗАРЪТ И КУЛТУРНИЯТ ТУРИЗЪМ” Зала Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен 13:30–15:00 ч. Председател: доц.д-р Стоян Маринов Доц. […]

25 June 2014

Морето, небето, скалите, кормораните, една лодка, закотвена в собствената си сянка, санаториумът и странни пациенти, за които болест не е намерена. И още Някой, който винаги липсва. “При входа на морето” е роман, който лекува, разказ, чиито страници неусетно преобразяват читателя си, стълба, в края на която е Входът, откъдето никой не би пожелал да се върне. Романът тръгва от страданието, меланхолията и тъгата на своята героиня, за да я отведе до пречистването, просветлението и повторно откритата връзка с Другия. Светът на романа всмуква като лабиринт, в който през модела на самото писане читателят върви успоредно с жената вътре. Той усеща, чувства и мисли през нейния поглед, улавя света през […]

23 June 2014

Предлаганият справочник има за цел да запознае читателите със състоянието на системата от зависими (несамоуправляващи се) страни, наричана още световна колониална система. Разгледани са нейното възникване, развитие, разширение и кризис в най-характерните периоди: след Великите географски открития, след откритията на Новото време, при най-голямото разширение на системата, при преразпределенията на света след двете световни войни, при разрастването на движенията за независимост. Всеки период е разгледан с карти и таблици, съдържащи основните данни за зависимите страни. В специална част е изяснено съвременното състояние на системата от зависими страни и е дадено описанието им с карти и текст. Всички данни са подредени по континенти и по азбучен ред. Справочникът е предназначен за […]

23 June 2014

Измененията на климатите през отделните геоложки епохи от дългата история на Земята са били неразделна част от динамиката на планетата и от нейната позиция в Слънчевата система. Глобалните геоложки явления, флуктуациите и дълготрайните промени в палеоклиматите са оставили ясни следи в геоложкия летопис. Книгата е опит за синтез на най-новите данни от изследванията върху глобалните изменения на геосистемите и флуктуациите на климатите в историята на Земята. Фокусът е върху онези изменения в геоложкото минало на планетите, с които най-тясно са свързани климатичните колебания, техните взаимовръзки и закономерности във времето като основа за преценка на днешното състояние на климата на Земята, както и евентуалните бъдещи изменения и техните последствия за човечеството. […]

23 June 2014