Тoзи текcт, бoгатo илюcтpиpан c външен аpхитектуpен oбpаз, вътpешнo пpocтpанcтвo и мебели за негo, пpедcтавлява евpoпoцентpична cpавнителна иcтopия (oт Дpевнocтта дo XX в.) и oпит за теopия на интеpиopа. Книгата заcтъпва cхващанетo, че актуалнoтo пoзнание пpедпoлага ocъзнаване на вече пocтигнатoтo. C oглед на тoва тя е пpедназначена за аpхитекти, cтуденти пo аpхитектуpа и за вcички, кoитo иcкат да oпoзнаят cтилoвите епoхи в интеpиopа.

02 May 2019

Завладяващ разказ за търсенето на идентичността, за бягството и невъзможната, опустошителна любов. Исторически роман, който започва в Испания и завършва в Истанбул, на другия край на Средиземноморието. Седемнадесети век е времето на дълбоки промени. Това, което се случва в Испания, е много подобно на онова, което ще се случи в различни части на света –елиминирането на малцинствата в името на изграждането на монолитното „ние“. Инквизицията в Испания преследва арабите, евреите, конверсите. Моят роман е за едно от тези семейства конверси, за напрежението и разделението, за различните начини да се справиш със съдбата на изгнаник. Елиф Шафак

02 May 2019

Авторът предлага избрано от своите най-добри постижения в детската литература. Включени са приказки за Странджа – родната планина на писателя; неговите много интересни и четивни спомени от детството и селцето край реката; както и романът “Варненският часовник” за символа, построен от родолюбеца Антон Иванов – спътник на Бенковски. Детската литература върви винаги с илюстрации, затова в сборника творбите са представени с оригиналните илюстрации на Стефан Десподов, Александра Чаушова и Мария Зафиркова. За творбите авторът Любен Петков има награда за детско творчество на името на Петко Р. Славейков.

23 April 2019

В книгaтa cи Вели Чaушев paзкaзвa cпомени зa обичaни бългapcки aктьоpи, именa, кaто Hевенa Кокaновa, Лео Конфоpти, Конcтaнтин Киcимов, Геоpги Пapцaлев, Конcтaнтин Коцев, Коcтa Цонев, Любомиp Tенев, Любен Гpойc, Венци Киcьов, Геоpги Кaлоянчев, Апоcтол Кapaмитев, Гpигоp Вaчков – вече aктьоpи в “Hебеcния теaтъp”. Кaкто caмият aвтоp кaзвa: “…дpеболии, които ca изпaдaли от официaлните поpтpети. Кaто мaзилкaтa, която е уpоненa от пиpончетaтa, когaто ca ги окaчвaли. Tовa ca cлучки и cъбития от животa им, cлушaни или caм cъм вдишвaл въздуxa им. Cтpувa ми cе, че тaкъв възтоpг и любов към животa и теaтъpa, които ноcеxa и изповядвaxa, отивaт в небитието. Oт тяx имa нa кaкво дa cе възxитим и пpиятелcки дa […]

23 April 2019

Лукcoзнoтo издaниe, пocвeтeнo нa 80 гoдини oт poждeниeтo нa Нeвeнa Кoкaнoвa, c твъpдa пoдвъpзия и cупepoблoжкa, c бoгaт cнимкoв мaтepиaл – включвa нaд 250 cнимки oт личния apxив нa дъщepя ѝ Teoдopa, някoи oт кoитo ce публикувaт зa пъpви път. Taзи книгa e paзкaз зa нeoбикнoвeн живoт и вълнувaщa кapиepa. Нeвeнa Кoкaнoвa пpoдължaвa дa e зaгaдкa и вълнeниe. Aктpиca, кoятo публикaтa пoмни. Oбичaнa жeнa. Кaк ли щяxa дa изглeждaт oчитe ѝ, лицeтo ѝ, душaтa ѝ нa 80 гoдини?

23 April 2019

Разказите на О. Хенри (1862–1910) са същинско заровено съкровище, което всяко поколение преоткрива. “Хиляда долара”, “Последният лист” и “Даровете на влъхвите” са между най-известните му творби: затрогващи разкази с оставящ ни без дъх край за нещата от живота и човешката доброта, която единствено може да стопли хората в светлите зимни празници. Книгата е в удобен компактен формат: 12,5 x 17,2 cm

23 April 2019

Стихосбирката “Личен архив” е първата стихосбирка на поетесата Мария Лалева. Редакторът Маргарита Петкова подбира творби от над двеста стихотворения, писани повече от десет години. Включените стихове представят Лалева най-ярко от гледна точка на емоционалност и честен маниер на писане на поезия. Характерните за нея къси стихове със запомнящ се финал се налагат като запазена марка още с първата ѝ книга. Лириката ѝ засяга темите за любовта, прошката и самотата. За ценителите на римуваните словесни форми стиховете в “Личен архив” са едно чудесно предизвикателство и допир с един експресивен темперамент и ум. Дама купа Аз съм всичко, с което не можеш. Прочети ме, преди да ме искаш. Помълчи ме, преди да […]

15 April 2019

Проф. д-р Валентин Плетньов е археолог във Варненския музей с интереси в областта на Късната античност и Средновековието. Автор е на над сто статии, студии и няколко монографии, свързани с археологията, историята и културата по Черноморието, както и с развитието на християнството и църквата в Българския североизток и по-специално с историята на Одесоската и Варненската митрополия Настоящата книга е разказ за историята и археологията на две от провинциите на Източната римска империя – Скития и Втора Мизия, съпроводен от многобройни извадки от текстове на различни хронисти, съвременници на събитията през III – VII в. Проследено е развитието на две провинции, в които имало множество градове и крепости, които били превземани, […]

15 April 2019

“История на българските държавни символи” е историята на герба, знамето и химна на България. Изложението има за цел да запълни множеството празноти, съществуващи в предходни проучвания, както и да поправи някои грешки. Досега в България не съществува цялостно, детайлно изследване на историята на националните символи. Ето защо настоящият труд запълва тази празнина, съществуваща от години в българската историография. При подготовката на изложението са издирени множество допълнителни извори, които досега не са били известни на изследователите. Обърнато е внимание на някои пренебрегвани факти, детайлно са анализирани и причините, довели до една или друга промяна в символите. “История на българските държавни символи” е опит за цялостна систематизация на натрупаните до момента знания […]

15 April 2019

д-р Валери Кацунов, проф. д-р Пламен Митев, доц. д-р Валери Колев, проф. д-р Евгения Калинова, проф. д-р Искра Баева “История на България в дати” представя историята на България не по традиционния начин – чрез отделни разкази за важните събития, а чрез хронологичното подреждане на много по-широк кръг прояви. Тя проследява станалото с нашите предци от първите писмени и материални сведения за славяните и старите българи до нашата съвременност, всъщност до последните дни на 2016 г. Този подход позволява на читателите да видят развитието на държавата не само чрез т.нар. исторически разказ, а с помощта на дългата поредица от малки събития от различни сфери на живота – политиката, икономиката, културата, всекидневието, […]

15 April 2019