Фотодокументална изложба за Панчо Владигеров

120 години от рождението на Панчо Владигеров: фотодокументална изложба
Изложбена зала
8-30 април
08 April 2019