Дни на отворените врати на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – филиал Шумен

Измерване на артериално кръвно налягане в рамките на Дни на отворените врати на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – филиал Шумен и на програмата на РБ „Стилиян Чилингиров” за събития по превенция на здравето

РБ „Стилиян Чилингиров”
13.00-17.00 ч.
27 March 2019