Представяне на книгата „Царичина – съдбовен контакт”

Среща с Елисавета Логинова и представяне на книгата й „Царичина – съдбовен контакт”

Фоайе – ІІ етаж
10.00 ч.
23 March 2019