Празник на буквите

Празник на буквите на:
Iв клас на НУ „Княз Борис I”
Iа клас на НУ „Княз Борис I”
Iб клас на НУ „Княз Борис I”
Iа клас на НУ „Илия Р. Блъсков”

Детска читалня
9.00 ч.
10.30 ч.
12.00 ч.
14.30 ч.
23 March 2019