Презентационно събитие на ЦСРИ за лица със зрителни увреждания – Шумен

Презентационно събитие на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания – Шумен: фирма „БГАсист” представя новостите в помощнотехническите средства за незрящи лица

Фоайе – ІІ етаж
14.00-16.00 ч.
12 March 2019