Среща разговор с доц. д-р Румен Бостанджиев

Среща разговор с доц. д-р Румен Бостанджиев на тема „Креативната сексуалност”

Фоайе – ІІ етаж 18.00 ч.

27 February 2019