Среща с автограф с Добромир Байчев и Иван Стоилов

Среща с автограф с Добромир Байчев и Иван Стоилов и представяне на романите им „Глиненият цар” и „Екстрийм” Фоайе – II етаж
15:00 ч.
26 January 2019