Литературно четене

Литературно четене на Ученически литературен клуб „Сладкодумци” при Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК – Шумен

Фоайе – II етаж

17.30 ч.

10 December 2018