Централна Европа като общност и буфер

Как стоят държавите от Централна Европа на икономическата, политическата и културната сцена днес и защо е важно обединяването им под някакъв знаменател; доколко създаденото от Брюксел е една истинска Европа, ако в периферията й остават държави и националности със значителен принос в общото историческо наследство на континента, особено в културен аспект; буферната роля на Централна Европа в исторически аспект – между Германия, от една страна, и Руската империя и СССР след това, от друга страна; буферната роля, която Централна Европа има потенциала да играе днес – между Русия, Турция и оформящата се „Брюкселска империя” – тези и други актуални въпроси зададе изнесената в библиотеката академична лекция на проф. д.и.н. Петър Стоянович на тема „Централна Европа като империя, буфер и общност. Нейните естествени връзки с България и задължения към общото ни историческо и духовно наследство”.

Проф. Петър Стоянович е със степен „Магистър по философия” от Виенския университет, където завършва специалностите „Обща история” и „История на Източна и Югоизточна Европа”. Успешно защитава и степените „Доктор по философия” и „Доктор на историческите науки”. Хабилитационният труд, с който той придобива академичната титла професор, изследва времето между абдикацията на княз Александър I и възкачването на българския трон на княз Фердинанд и е на тема „Междуцарствието, кризата и битката за българския трон (1886-1887)”.

Проф. Петър Стоянович е член на секция „Съвременна история” на Института за исторически изследвания на БАН и преподавател в Катедра „Журналистика и масови комуникации” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

 

23 November 2018