Н. Пр. Текла Харангозо посети Шуменската библиотека

Нейно Превъзходителство Текла Харангозо, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България, и Дьорди Димитров, директор на Унгарския културен институт в София и съветник по въпросите на културата в Посолството на Унгария, бяха на посещение в Шуменската библиотека по покана на директора д-р Росица Добрева.

Гостите бяха запознати както с приноса на библиотеката в опазването и популяризирането на националното книжовно богатство, така и с разнообразните й инициативи и програми в културно-образователната сфера, с богатата й издателска дейност, с участието й в научноизследователската дейност в региона и в общественозначими кампании на местно и национално ниво.

Припомнена бе и дългогодишната история на българо-унгарското приятелство и връзките между двата народа в областта на културата. В този контекст бяха обсъдени и възможностите за партньорство и организирането на съвместни събития на Шуменската библиотека с Унгарския културен институт при предстоящото през 2019 г. честване на 170-годишнината от установяването на унгарската емиграция в Шумен след революцията на унгарския народ от 1848-1849 г.

На високите гости директорът на библиотеката подари последното й издание – двуезичният „Литературен пътеводител: По стъпките на Илия Блъсков, Васил Друмев, Добри Войников, Сава Доброплодни и Стилиян Чилингиров”. Специално внимание бе обърнато на факта, че изданието съдържа информация и за съществения принос на унгарската емиграция за навлизането в средата на XIX в. на европейските нрави в бита и поведението на шуменци, а и на българите въобще.

31 October 2018