Творческа среща посветена на проф. д.ик.н. Лучиян Милков

ШУ „Епископ Константин Преславски”

организира творческа среща

„Проф. д.ик.н. Лучиян Милков – 70 години отдаденост на науката, семейството и приятелите” по повод 70-годишнината на проф. Лучиян Милков с

 

Фоайе – II етаж – събитие

17.00 ч.

29 November 2018