Дванадесет библиотекари в област Шумен вече са с професионална квалификация

Дванадесет служители на читалищни библиотеки от общините Шумен, Нови пазар, Венец и Върбица получиха свидетелство за придобита III степен на професионална квалификация по професия „Библиотекар”, след като завършиха успешно курса на обучение в специалност „Библиотекознание”, организиран от Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” съвместно с лицензирания Център за професионално обучение към Университета по библиотекознание и информационни технологии. В продължение на десет месеца и в рамките на 960 учебни часа те изучаваха основните дисциплини от учебната програма – общо библиотекознание, библиотечни фондове, библиотечни каталози, библиотечно обслужване, управление и организация на библиотеката, справочна и библиотечно-информационна дейност и др.

Обучението на курсистите бе осъществено съобразно нормативните изисквания на Закона за професионалното образование и обучение и Закона за обществените библиотеки и бе финансирането по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

29 October 2018