„Илюзии”

Изложба релефи на Исмаил Юсуфов

25 октомври, 17:30 ч.

Представянето на младия скулптор е организирано от Шуменската библиотека с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” в рамките на проекта „И библиотеката – сцена за млади”, чиято идея е да популяризира таланта и творчеството на дебютиращи творци в подкрепа на тяхната разпознаваемост в общественото пространство, а заедно с това да утвърди ефективни библиотечни практики за маркетинг на културата и образованието.

Исмаил Юсуфов е възпитаник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – специалност „Педагогика на обучението по пластични изкуства”. В съответствие със своя професионален интерес младият скулптор е участвал като асистент при изработката на паметника на репресираните от тоталитарния режим в Шумен и на бюст-паметника на Христо Ботев в с. Ветрино. Има участия в общи изложби скулптура и монументална стенопис. Настоящата скулптурна изложба е първата му самостоятелна.

22 October 2018